Jens Kristians og Anna Maries gravsten på kirkegården i Staby
Jens Kirstian og Anna Maries gravsten på kirkegården i Staby

1.1  Jens Kristian Nordestgaard Graversen
Født den 24. februar 1897 i Vester Smedegaard, Vester Tim.
Død den 13. december 1987 i Ulfborg. kors

 

Gift den 6. juli 1933 i Staby Kirke med Anna Marie Christensen Halkjær , født den 15. februar 1907 som datter af Marie og Jens Halkjær Madsen, Madum.
Anna døde den 24. november 1989 i Ulfborg. kors

 

Kristian købte den 1. april 1930 gården Arbjerg i Staby, og drev den indtil sønnen Evald overtog den i 1969.

 

Anna og Jens Kristian blev begge begravet på kirkegården i Staby.

 

Staby Kirke
Staby Kirke

Børn:
1.1.1  Ejgil Nordestgaard Graversen
1.1.2  Evald Nordestgaard Graversen

 

 Da Kristian døde i 1987 blev følgende nekrolog bragt i Ringkøbing Amts Dagblad:

 

Dødsfald i Ulfborg
Fhv. gårdejer Jens Kristian Graversen er død på Røde Kors-Hjemmet i Ulfborg, hvor han og hustruen, Anna , fik ophold for ca. 3 uger siden. Han blev 90 år.

 

Jens Kr. Graversen var født i Smedegård i Vester Tim ud af en søskendeflok på ni. I ungdomsårene arbejdede han i forskellige pladser ved landbruget i omegnen og på Sjælland som medhjælper. I 1930 købte han gården Arbjerg i Staby, og 3 år senere giftede han sig med Anna Halkjær, som er født i Madum.

 

Han drev gården på mønsterværdig vis og købte mere jord til, da gården Svendsholm blev udstykket. Jens Kristian Graversen var med i lodsejerudvalget, da Feldsted Kog enge blev afvandet, og der gennemførtes en jordfordeling i området.

 

I 1969 overtog den yngste søn Evald gården Arbjerg, hvorefter Anna og Kristian byggede hus i Staby Mejeriby. Han var åndsfrisk til det sidste trods lidt tunghørhed. Han fulgte levende med i samfundsudviklingen og var meget bekymret for landbrugets forhold, som det havde udviklet sig.

 

Når man spurgte ham om forholdene hos familien på Arbjerg, kunne man mærke, at især børnebørnene havde en stor plads i hans tilværelse.

 

Jens Kr. Graversen efterlader sig hustruen Anna og ægteparrets to sønner. Eigil har i mange år været beskæftiget på Tim Maskinfabrik, og Evald driver Arbjerg.

 

Da Anna døde i 1989 blev følgende nekrolog bragt i Ringkøbing Amts Dagblad:

 

Dødsfald i Ulfborg
Anna Marie Graversen, Røde Kors-Hjemmet , Ulfborg er død, 82 år.

 

Anna Graversen var født i Madum og ud af en søskendeflok på seks. Hun tjente forskellige steder på landet, indtil hun blev husbestyrerinde hos gårdejer Kristian Graversen i Staby. De giftede sig i 1933 og fik to sønner.

 

I 1969 overdrog de gården til den ene søn og byggede selv hus i Staby Mejeriby. Her boede de i 18 år, indtil de for 2 år siden begge flyttede på Røde Kors-Hjemmet i Ulfborg. Tre uger efter døde Kristian Graversen, og derefter gik det tilbage med Anna Graversens helbred.

 

Hus og hjem, mand og børn var Anna Graversens et og alt. Hun var samlingspunkt for familien. Anna Graversen var en arbejdsom kvinde, altid aktiv og i sving.

 

Anna Graversen efterlader sig to sønner, der begge er bosat i Staby.

 


 

1.1.1  Ejgil Nordestgaard Graversen
Født den 8. november 1934 i Arbjerg, Staby.

 


 

1.1.2  Evald Nordestgaard Graversen
Født d. 9. oktober 1945 i Arbjerg, Staby.

 

Gift den 17. maj 1969 med Gunhild Madsen, datter af Anna og Aksel Madsen.

 

Evald købte i 1969 fødegården af sine forældre.

 

Børn:
1.1.2.1  Ivan Nordestgaard Graversen
1.1.2.2  Karin Nordestgaard Graversen
1.1.2.3  Anna Nordestgaard Graversen

 


 

1.1.2.1  Ivan Nordestgaard Graversen
Født den 24. april 1970.

 

Gift den 4. maj 1996 i Højmark Kirke med Tina Olesen, født den 25. november 1972 som datter af Birthe og Erik Olesen, Højmark.

 

Børn:
1.1.2.1.1  Jonas Nordestgaard Graversen, født den 24. september 1998.
1.1.2.1.2  Kasper Nordestgaard Graversen, født den 9. februar 2001
1.1.2.1.3  Tobias Nordestgaard Graversen, født den 16. april 2003

 


 

1.1.2.2  Karin Nordestgaard Graversen
Født den 3. juli 1973.

 

Gift den 10. juni 2000 med Kaj Hansen, født den 24. november 1969 som søn af Dagny og Poul Hansen, Thorsted.
Karin hedder nu Hansen til efternavn.

 

Børn:
1.1.2.2.1  Emma Hansen, født den 13. juni 1998.
1.1.2.2.2  Emil Hansen, født den 19. juni 2001.

 


 

1.1.2.3  Anna Nordestgaard Graversen
Født den 14. juni 1980 i Staby.

 

Gift den 11. juni 2005 i Staby Kirke med Ernst Ørts Josephsen, født den 26. juni 1980 som søn af Inger og Christian Josephsen, Ulfborg.
Anna hedder nu Josephsen til efternavn.

 

Børn:
1.1.2.3.1  Mikkel Ørts Josephsen, født den 22. juli 2006.