5  Kirstine Graversen
Født den 13. august 1874 i Nordestgaard, Tim.
Død den 20. maj 1933 i Sønder Omme.

 

Gift den 20. april 1900 i Tim kirke med Mikkel Madsen , født den 17. november 1867 i Assing som søn af Mette Mikkelsen og Ib Madsen, Velling i Assing sogn.
Mikkel døde den 21. maj 1924 i Sdr. Omme.

 

Mikkel var ved giftermålet gårdejer i Vorgod Østerby, men solgte i 1918 gården og købte i stedet "Lille Kærgaard", som han og Kirstine drev indtil 1924, hvor datteren Mette og svigersønnen Søren overtog driften og ejerskabet.

 

Kirstine og Mikkel flyttede derefter til Sdr. Omme.

 

Kirstine og Mikkel blev begge begravet på kirkegården i Sdr. Omme.

 

Børn:
5.1  Mette Madsen
5.2  Jens Kristian Madsen
5.3  Else Kirstine Madsen
5.4  Anna Marie Madsen
5.5  Ida Marie Madsen
5.6  Jenny Anina Madsen
5.7  Jens Christian Madsen
5.8  Olga Madsen

 

Læs Jennys erindring om forældrene her.

 

Sdr. Omme Kirke
Sdr. Omme Kirke
05a-kirstine_graversen
Kirstine og Mikkel Madsen

 

Kirstine sammen med børnene Jens Kristian (slægts-ID 5.7) og Olga (slægts-ID 5.8)
Kirstine sammen med børnene Jens Kristian (slægts-ID 5.7) og Olga (slægts-ID 5.8)
Fætter/Kusine kom-sammen den 28. juni 2009 i Hatting. De 13 fætter/kusiner er fra venstre: Ruth Jensen (slægts-ID 5.7.1), Nanna Mortensen (slægts-ID 5.7.4), Else Larsen (slægts-ID 5.5.3), Inge Kjær (slægts-ID 5.5.4), Tage Jensen (slægts-ID 5.4.1), Bodil Pedersen (slægts-ID 5.4.3), Karen Mikkelsen (slægts-ID 5.4.2), Lilly Rabjerg (slægts-ID 5.6.3),Gunnar Engberg Pedersen (slægts-ID 5.6.1), Erling Iversen (slægts-ID 5.8.3) Peder Iversen (slægts-ID 5.8.1), Klara Jelling-Petersen (slægts-ID 5.3.2) og Olga Risom (slægts-ID 5.1.1).
Fætter/Kusine kom-sammen den 28. juni 2009 i Hatting. De 13 fætter/kusiner er fra venstre: Ruth Jensen (slægts-ID 5.7.1), Nanna Mortensen (slægts-ID 5.7.4), Else Larsen (slægts-ID 5.5.3), Inge Kjær (slægts-ID 5.5.4), Tage Jensen (slægts-ID 5.4.1), Bodil Pedersen (slægts-ID 5.4.3), Karen Mikkelsen (slægts-ID 5.4.2), Lilly Rabjerg (slægts-ID 5.6.3),Gunnar Engberg Pedersen (slægts-ID 5.6.1), Erling Iversen (slægts-ID 5.8.3) Peder Iversen (slægts-ID 5.8.1), Klara Jelling-Petersen (slægts-ID 5.3.2) og Olga Risom (slægts-ID 5.1.1).
Fætter/Kusine fest den 19. august 2011 i Asperup på Fyn. Bagerst fra venstre: Gunnar Engberg Pedersen (slægts-ID: 5.6.1), Tage Mikael Jensen (slægts-ID 5.4.1), Klara Sørensen (slægts-ID 5.3.2), Nanna Mortensen (slægts-ID 5.7.4), Else Larsen (slægts-ID 5.5.3) og  Peder Christian Iversen (slægts-ID 5.8.1). Forrest fra venstre: Lilly Edith Nielsen (slægts-ID 5.6.3), Bodil Agnethe Pedersen (slægts-ID 5.4.3), Karen Kirstine Mikkelsen (slægts-ID 5.4.2), Ruth Jensen (slægts-ID 5.7.1), Inga Kjær (slægts-ID 5.5.4) og Erling Iversen (slægts-ID 5.8.3).
Fætter/Kusine fest den 19. august 2011 i Asperup på Fyn.
Bagerst fra venstre: Gunnar Engberg Pedersen (slægts-ID: 5.6.1), Tage Mikael Jensen (slægts-ID 5.4.1), Klara Sørensen (slægts-ID 5.3.2), Nanna Mortensen (slægts-ID 5.7.4), Else Larsen (slægts-ID 5.5.3) og  Peder Christian Iversen (slægts-ID 5.8.1).
Forrest fra venstre: Lilly Edith Nielsen (slægts-ID 5.6.3), Bodil Agnethe Pedersen (slægts-ID 5.4.3), Karen Kirstine Mikkelsen (slægts-ID 5.4.2), Ruth Jensen (slægts-ID 5.7.1), Inga Kjær (slægts-ID 5.5.4) og Erling Iversen (slægts-ID 5.8.3).

05e-kirstine_graversenHjemmesiden har fra Lilly Rabjerg (slægts-ID 5.6.3) fået billedet til højre, der skønnes at være fra omkring 1904. Lilly har fra sin kusine, Klara Jensen (slægts-ID 5.3.2) fået billedet med henblik på at lægge det på hjemmesiden. Klaras mor, Else Kirstine Madsen (slægts-ID 5.3) har på et tidspunkt forsøgt at gøre rede for, hvem personerne på billedet er. Efterfølgende har Holger Nordestgaard (slægts-ID 7.2.1) ved hjælp af kirkebøgerne i Assing og Vorgod sogne forsøgt at få styr på fødselsdata m.v. Lilly skriver, at familien havde diskuteret, om ikke billedet var i yderkanten af det, som vores hjemmeside beskæftiger sig med. Hertil skal siges, at det er et meget spændende billede, idet to af billedets hovedpersoners sønner giftede sig med to søstre, der var døtre af Else Kirstine og Jens Christian Graversen i Nordestgaard i Tim.

 

Billedets hovedpersoner er Ib Madsen og Mette Michelsen. Dem ser vi på billedet som nr. 14 og 15. Kirkebogen i Vorgod sogn oplyser, ”at den 31. marts 1865 blev ungkarl og husmand Ib Madsen (41 år) og pigen Mette Michelsen (22 år) viet i Vorgod kirke. Bruden tjener hos gommen.

 

Vi bliver her gjort bekendt med, at Ib er husmand i Assing sogn, og at Mette tjener hos ham, samt at vielsen finder sted i Vorgod. Derfor er det sandsynlig, at Mette stammer fra Vorgod og formentlig er kommet til Ib som husbestyrerinde. Parret første seks børn er født og døbt i Assing, inden familien den 9. august 1874 bryder op og forlader Assing sogn for at blive husmands familie på Vorgod hede. Desuden får vi kendskab til brudeparrets alder, herunder at Ib er 41 år, og således født i 1824. Vi kan derfor gætte på, at hele familien er samlet til Ibs 80 års fødselsdag i 1904 og fotograferet ved den lejlighed.

 

05f-kirstine_graversenHolger Nordestgaard har uden held eftersøgt Mette og Ibs død i kirkebøgerne for Vorgod og Assing sogne. Der har vi senere fået hjælp af Jens Maul, gift med Birgit Høstmark Risom (slægts-ID 5.1.1.1), der kunne oplyse, at parret var begravet på kirkegården i Rind sogn. Det kunne et opslag i kirkebogen for Rind sogn bekræfte, så mange tak for den oplysning.

I kirkebogen for Rind sogn oplyses den 29. september 1911 følgende: ”Ib Madsen, død den 29. september 1911 i Orneborg i Rind sogn, begravet den 6. oktober 1911. Han var husmand af Orneborg i Rind sogn, født i Assing, hvor hans forældre, Mads Christensen og Johanne Jacobsdatter var husmandsfolk.”

 

I samme kirkebog oplyses den 28. marts 1920 følgende: ”Mette Mikkelsen, død den 28. marts 1920 i Orneborg i Rind sogn, begravet den 3. april. Hun er født den 14. marts 1843 i Vorgod, hvor hendes forældre var Mikkel Pedersen og Inger Marie Larsdatter.”

 

Mette og Ibs gravsten findes stadig på kirkegården i Rind. Den er nu mere end 100 år, og må efter de nyeste bevaringsregler ikke fjernes fra kirkegården.

Parrets ældste barn, Johanne Madsen (kaldet Hanne), er født den 6. maj 1866, hjemmedøbt og fremstillet i kirken (Assing) den 17. juni samme år. Som førstefødte datter er hun navngivet efter sin farmor. På billedet ses hun som nr. 5 sammen med sin mand nr. 6 Chr. Arbjerg.

Året efter, den 17. november 1867, fødtes tvillingerne Mads og Mikkel Madsen, døbt i kirken (Assing) den 24. november. Efter datidens navneskik blev Mads som den førstefødte søn navngivet efter farfaderen, og næste søn Mikkel efter sin morfar. På billedet er det Mads som nr. 4.

 

Mikkel Madsen blev senere gift med Kirstine Graversen af Nordestgaard (slægts-ID 5). De ses på billedet som nr. 17 og 16 med deres ældste barn Mette Madsen (slægts-ID 5.1) billedet nr. 18, hos sin far. Mette er født i 1900 og er dermed medvirkende til at fastsætte billedet til år 1904.

 

Den 24. april 1870 blev Ane Marie Madsen født og døbt i kirken den 8. maj. Som anden fødte datter er hun delvis navngivet efter sin mormor. Vi ved, at nr. 10 på billedet er Marie, men om hun er denne Ane Marie, eller hun er en yngre søster Sidsel Maria, eller en endnu yngre søster Mette Marie, er usikkert.

 

Den 4. marts 1872 blev Christen Madsen født og døbt i kirken den 17. marts.

 

Den 13. april 1874 kom Sidsel Maria Madsen til verden, døbt i kirken den 17. maj.

 

Den 23. november 1876 blev Mette Kirstine Madsen født, hjemmedøbt og derefter fremstillet i kirken (Vorgod) den 4. november. Hun er det første barn, født efter familiens flyt til Vorgod Hede.

 

Den 11. november 1879 blev Morten Madsen født og døbt i kirken den 16. november. Han blev senere gift med Magdalene Graversen af Nordestgaard (slægts-ID 6), søster til Kirstine Graversen. De ses på billedet som nr. 7 og 8.

 

Den 13. juli 1882 blev Margrethe Madsen født og døbt i kirken den 23. juli.

 

Den 19. august 1886 blev Mette Marie Helene Madsen født, døbt i kirken den 29. august.

 

Den 29. april 1889 fødtes det yngste barn Christian Peder Madsen, døbt i kirken den 5. maj. Han ses på billedet som nr. 24.

 

Vi ved, at nr. 2 og nr. 9 på billedet også er Mette og Ibs børn, men hvem de er, er uklart.

 

Efter oplysningen om, at Mette og Ib Madsen er begravet i Rind, må de på et tidspunkt være flyttet fra Vorgod Hede til Orneborg i Rind sogn. Orneborg er en lille lokalitet i sognets nordvestligste hjørne. Men hvornår flyttede de? Det er lidt vanskelig præcist at fastslå, da til- og fraflytningslisterne på den tid ikke førtes mere. Men kirkebøgerne oplyser, at datteren Margrethe blev konfirmeret i Vorgod i 1896, og datteren Mette Marie Helene blev konfirmeret i Rind i 1900. Så familiens flyt må være sket i de mellemliggende fire år.

 

Hjemmesiden mangler stadig at få sat navne på de sidste personer på det gamle billede. Det skulle glæde os meget, hvis nogen fra slægten kan være os behjælpelige med det.