0608-tm
Thorvald og Kamma Elisabeths gravsten på kirkegården i Brejning

6.8  Thorvald Madsen
Født den 24. februar 1917 i Abildtrup, Vorgod sogn.
Død den 27. februar 1994 i Spjald.

 

Gift den 12. april 1955 med Kamma Elisabeth Yde , født den 13. august 1929 som datter af Cecilie Marie Kirstine og Kristen Hyldgaard Yde, Sennels ved Thisted.
Kamma døde den 4. oktober 2008.

 

De drev i mange år en skomagerforretning i Spjald, som imidlertid måtte afhændes pga. sygdom. De byggede derefter deres eget hus på Hasselvej i Spjald.

 

Kamma og Thorvald blev begge begravet på kirkegården i Brejning.

 

Børn:
6.8.1  John Yde Madsen
6.8.2  Linda Yde Madsen

 

Da Thorvald døde i 1994 bragte Ringkøbing Amts Dagblad følgende nekrolog:

 

Dødsfald i Spjald
Forhenværende skomager Thorvald Madsen, Hasselvej 7, Spjald, er død 77 år.

 

Thorvald Madsen døde kun tre dage efter sin 77 års fødselsdag. Han var født i Vorgod, men kom til at tilbringe det meste af sit liv i Spjald.

 

Som dreng boede han i Randbæk og gik i den daværende Højmose Skole. Han kom ud at tjene og fortsatte i nogle år som karl på landet og med hårdt arbejde i brunkulslejerne i Randbæk, inden han kom i lære som skomager. Da han var udlært fik han egen forretning i Hovedgaden 79 i Spjald, og med sin hustru Kamma som medhjælp i forretningen, gik det godt.

 

Dårligt hjerte og en ryglidelse satte dog alt for tidligt en stopper for hans virke som skomager, og i 1977 flyttede Kamma og Thorvald Madsen til det nye hus på Hasselvej, hvor hans bedste timer blev brugt på at anlægge en dejlig have.

 

For Thorvald Madsen var gæstfrihed, retskaffenhed og livsglæde nøgleord. Han var en god mand og far i sin familie, og han nåede at glæde sig med fire børnebørn, som han gik meget op i. Han efterlader et stort tomrum i hjemmet.

 

Foruden sin hustru, Kamma, efterlader Thorvald Madsen en datter i Timring og en søn i Odense samt fire børnebørn.

 


 

6.8.1  John Yde Madsen
Født den 6. juli 1955 i Spjald.

 


 

6.8.2  Linda Yde Madsen
Født den 23. april 1957 i Spjald.

 

Bor sammen med Jens Chr. Nielsen, født den 2. august 1956 som søn af Elly og Harry Nielsen.