04-nordestgaard1902
Nordestgaard omkring 1902

Nordestgaard har været i slægtens eje gennem generationer, kun afbrudt af en kortere periode i slutningen af 1700-tallet, hvor daværende gårdfolk ikke kan henføres til slægten.

 

Jesper Knudsen Nordestgaard er fæstebonde på Nordestgaard i slutningen af 1600-tallet og i begyndelsen  af 1700'erne, hvorefter hans søn, Mads, går i hans sted.

 

Mads' søn, Jens, dør i 1779, også som fæstebonde på Nordestgaard, hvorefter andre folk synes at komme til.

 

Jens Nordestgaards søn, Jep Jensen, bliver gårdmand på Bakgaarden og dermed en af stamfædrene til Gravers og Jens Bak.

 

På et eller andet tidspunkt deles Nordestgaard i en øster og vester gård, og ca. 1789 erhverves den østre gård af Niels Nielsen Siig som selveje.

05-nordestgaard1915
Nordestgaard 1915

 

Niels Nielsen Siigs ældste søn, Niels Nielsen Nordestgaard, bliver gårdmand på Vester Nordestgaard, og stamfader til en anden stor slægtsgren, der også bærer slægtsnavnet Nordestgaard.

 

Denne gård forsvinder ud af slægtens eje i 1865, hvor Niels Nielsen Nordestgaards søn, Niels Nielsen, skøder den til Andreas Mouritsen.
 

En anden af Niels Nielsen Siigs sønner, Gravers Nielsen, overtager Øster Nordestgaard ved skøde af 20. maj 1818 for 434 rigsdaler sølvværdi.

 

Gravers bliver den 19. april 1824 gift med Kirsten Pedersdatter, og sammen bliver de stamforældre til den slægtsgren som denne hjemmeside beskriver en del af.

06-nordestgaard1950
Nordestgaard 1950

 

Gården har været under ombygning og modernisering flere gange. Ca. 1875 opførtes en gård, der den 10. juni 1914 ramtes af et lynnedslag og udbrændte helt til grunden.

 

Familien mistede under denne brand alle deres ejendele. Gården blev allerede samme år genopført umiddelbart øst for brandtomten med de bygninger, der i dag er hovedstammen i gården, om end der også i de senere år er foretaget moderniseringer.

 
Da Gravers Nielsen overtog gården i 1818, var der et jordtilliggende af hartkorn 2 tdr. 7 skæpper og ½ alrum, mens der i dag er et tilliggende på ca. 90 tdr. land.