Fra Jeppe Nordestgaard Nielsen (slægts-ID 7.4.4) har vi modtaget to nedenstående dokumenter hvorom Jeppe skriver:

 

Ved Klausies jubilæumsfest i sommeren 2007 fik jeg en gammel lejekontrakt af Erling Kristensen, Hoven. Hans far var plantør i Klausie Plantage.
Pludselig var han borte, så jeg fik ikke en forklaring på, hvor han havde den fra.

 

Det, det handler om, er en skovparcel i Hulmose Plantage i Thorsted sogn. Den har Jeppe Christian Nordestgaard (slægts-ID 7) i maj 1917 udlejet til gårdejer Jens Hvirgel i Rindum Kjærgaard, men kun for en kort bemærkning, idet denne allerede i juli samme år fremlejer samme parcel til tømrer Chr. P. Christiansen, Spjald.

07-kontrakt01

07-kontrakt02