0202-kn
Ingvard og Kirstines gravsten på kirkegården i Skjern

2.2  Kirstine Nordesgaard (født Graversen)
Født den 31. marts 1899 i Sdr. Lem.
Død den 19. februar 1996 i Skjern.

 

Gift den 28. maj 1926 i Ringkøbing Kirke med Jens Ingvard Nielsen , født den 14. oktober 1896 som søn af Sidsel og Anders Nielsen, Brejning.
Ingvard døde den 6. juni 1986, Skjern.

 

Ingvard havde lært tømrerfaget, men da det var småt med arbejde kørte han rutebil på strækningen Spjald-Skjern i de tre første år.

 

I 1929 flyttede de til Skjern, hvor Ingvard gennem alle årene arbejdede ved sit håndværk, dog med arbejdsløshed ind imellem.

 

Efter at have boet i en toværelses lejlighed, byggede de hus. De lavede det hele selv på nær varme- og el-installationer, samt støbning af trappe og kældergulve. De startede i maj 1944 og flyttede ind året efter i februar. I de lyse sommeraftner arbejdede de ofte til kl. 23. Ved det strengeste arbejde, at støbe soklen, hjalp alle fire til, og meget af betonen blev blandet ved håndkraft, og flere gange kom venner og gav et nap med. Det var dejligt med en have at arbejde og dyrke i.

 

De boede der i 29 år, og flyttede derefter til en pensionistlejlighed, hvor de boede indtil Ingvard døde i 1986.

 

Kirstine var den sidste tid på plejehjem i Skjern.

 

Kirstine og Ingvard blev begge begravet på kirkegården i Skjern.

 

Børn:
2.2.1  Kaj Aage Nielsen
2.2.2  Svend Ingvard Nielsen

 


 

020201-kan2
Kaj Aages gravsten på kirkegården i Struer

2.2.1  Kaj Aage Nielsen
Født den 14. februar 1927 i Spjald.
Død den 27. november 2013. kors

 

Gift den 13. maj 1961 i Borbjerg Kirke med Birgit Lindgaard Pedersen, født den 23. februar 1941 som datter af Karen Othilda Klausen og Martin Henry Lindgaard Pedersen.
Død den 8. juni 2020.

 

Kaj Aage blev begravet på kirkegården i Struer.

 

Børn:
2.2.1.1  Henning Lindgaard Nielsen
2.2.1.2  Palle Lindgaard Nielsen
2.2.1.3  Bente Lindgaard Nielsen

 

020201-kan3
Struer Kirke

 

020201-kan
Familien fra Struer på julebesøg hos Dorte og Holger Nordestgaard engang midt i 1980’erne. Fra venstre er det Holger, Henning, Dorte med Ole, Kaj, Morten, Tine, Palle, Bente med Jens og Birgit

Kaj fortalte i 1983 følgende:

 

Jeg blev født i Spjald den 14. februar 1927, men husker meget lidt derfra, – jeg var kun to år, da vi flyttede til Skjern.

 

Den 1. april 1934 begyndte jeg min skolegang på Skjern byskole, og efter femte klasse fortsatte jeg på Skjern Realskole fra april 1939 til marts 1943. På grund af krigen var det meget vanskeligt at finde en læreplads, så jeg begyndte som bud i Skjern Brugsforening, det var hårdt arbejde, samt en endeløs række af punkteringer, men alting får jo en ende. Skjern Bank søgte en elev, og i mit stiveste puds og fulgt af min far var jeg til ”samtale” hos bankdirektøren. Jeg begyndte som elev i oktober 1943. Lønnen var 50 kr. om måneden.

 

I elevtiden skulle jeg gå handelsskole 2 dage om ugen i vinterhalvåret fra kl. 12-22. Elevtiden blev afsluttet med et 3 mdr. kursus på Købmandsskolen i København.

 

Derefter kaldte forsvaret. Den 11. maj 1949 skulle jeg møde på Ingeniørkasernen i København. Jeg havde selv valgt telegraftropperne, da jeg i mellemtiden var blevet angrebet af ”radiobacillen” og gerne ville lære morsetelegrafi for at få amatørradiosendetilladelse.

 

I oktober 1949 blev jeg udstationeret til 7. regiment i Fredericia for at betjene regimentets faste radiosender, indtil jeg den 22. april 1950 blev hjemsendt fra Langelandsgades Kaserne i Aarhus.

 

Hjemsendt fra militæret, genoptog jeg mit gamle job i Skjern Bank.

 

Ved en prøve afholdt hos Post og Telegrafvæsnet i Esbjerg lykkedes det mig, at få amatørradiosendetilladelse. Det var starten til mange spændende timer i fritiden.

 

I foråret 1951 flyttede jeg til Herning Handels- og Landbrugsbank, senere Midtbank. Herning havde en lokalforening af radioamatører, som jeg hurtigt fandt sammen med.

 

Det var ganske langsomt ved at gå op for mig, at min hu stod til elektronikken, men det var først da jeg læste en artikel i ”Det Bedste” med titlen ”Er De tilfreds med Deres arbejde?”, at det stod helt klart for mig, at jeg i grunden kun levede i min fritid, – der skulle dog endnu mange og lange overvejelser til, inden jeg den 1. maj 1952 startede på en uddannelse som elektriker, men den 30. april 1956 havde jeg mit svendebrev.

 

Nu kom der en travl tid. Skjern og omegn overgik fra jævnstrøm til vekselstrømsforsyning, men da det var overstået, kom der en meget stille tid, hvor jeg som yngste svend i firmaet, blev fyret.

 

På den tid kom jeg ofte hos en lokal radioforhandler, der en dag fortalte mig, at man på B&O i Struer manglede arbejdskraft, – om jeg ikke havde lyst at tage med, når han næste gang skulle besøge fabrikken i Struer. Jeg havde da gået ledig en måned.

 

I B&O´s kantine fik jeg lejlighed til at snakke med en værkfører fra produktionen samt servicechefen, og da vi tog derfra, havde jeg fået tilbud om at starte i løbet af en uge.

 

På min tidligere arbejdsplads havde jeg en del udearbejde og været meget selvstændig, så det var lidt af en omvæltning, at jeg nu skulle arbejde inde og ved et samlebånd, hvor jeg var et lille led i en længere kæde, men den menneskelige tilpasningsevne er jo stor, så det varede ikke længe, inden jeg havde fundet mig til rette. Mit arbejde ved samlebåndet blev dog kun af kort varighed, så blev jeg flyttet ind til radioreparation og derefter til slutafprøvning af først radio og senere TV.

 

Arbejdet med slutafprøvning var bestemt ikke spændende, men nu var jeg jo så heldig, at B&O’s instrumentafdeling, der på det tidspunkt bestod af to mand, skulle i gang med afprøvning og justering af centrale signalfordelingsanlæg. Det kendskab, jeg som radioamatør havde til sendere, kom mig nu til gode, idet jeg blev udlånt til instrumentafdelingen for at udføre arbejdet. Her befandt jeg mig som blommen i et æg, og da man senere havde brug for en mand mere i afdelingen, fik jeg stillingen og har været der siden.

 

Den 13. maj 1961 blev jeg gift med Birgit Lindgaard Pedersen i Borbjerg Kirke, og vi boede de første år i en lejlighed i ”Nørgård” i Gimsing med dejlig udsigt over Limfjorden. I sommeren 1966 flyttede vi i eget hus på Fuglebakken 7, hvor vi har boet siden.

 

De første år var Birgit hjemmegående, men begyndte så at arbejde igen, – i de senere år som sygehjælper på plejehjem og Centralsygehuset i Holstebro. I 1982 måtte Birgit på grund af sygdom finde et andet og mindre fysisk krævende arbejde og har siden den 1. februar 1982 været ansat ved Struer kommune som beskæftigelsesvejleder, hvor hun tager ud til handicappede og pensionister med håndarbejde.

 


 

0202010101_rn
Rasmus og Rolf

2.2.1.1  Henning Lindgaard Nielsen
Født den 23. juni 1962.

 

Gift den 2. maj 1992 i Gimsing Kirke med Ulla Schmidt Jespersen, født den 11. april 1967 som datter af Inge og Jens Kristian Jespersen, Struer.

Den 2. juni 1992 tog de begge navneforandring til Nordestgaard.

 

Familien bor i Struer.

 

Børn:
2.2.1.1.1  Rolf Nordestgaard, født den 12. august 1994.
2.2.1.1.2  Rasmus Nordestgaard, født den 20. oktober 1996.

 


 

2.2.1.2  Palle Lindgaard Nielsen
Født den 2. marts 1964.

 

Gift den 12. august 1989 i Gimsing Kirke med Tine Kirkegaard, født den 16. juni 1964 som datter af Ruth og Svend Aage Kirkegaard, Struer.

Palle tog i 1987 navneforandring til Nordestgaard.

 

Familien bor i Slangerup.

 

Børn:
2.2.1.2.1  Vibeke Nordestgaard, født den 8. juni 1998.
2.2.1.2.2  Martin Nordestgaard, født den 22. september 2000.

 


 

02020103-bln
Kurt og Bente med Jacob

2.2.1.3  Bente Lindgaard Nielsen
Født den 7. maj 1972.

 

Gift den 7. juni 1997 i Gimsing Kirke med Kurt Bonde Poulsen, født den 18. juni 1965 som søn af Inga og Tage Bonde Poulsen, Struer.

Efter giftermålet er Bentes fulde navn, Bente Lindgaard Poulsen.

 

Familien bor i Holte nord for Brønderslev.

Børn:
2.2.1.3.1  Jacob Lindgaard Poulsen, født den 1. januar 2005.

 

0202010301-jlp
Jacob Lindgaard Poulsen

I 2008 fortalte Bente følgende til hjemmesiden:

 

I 1996 blev jeg uddannet som veterinærsygeplejerske. Jeg har altid været meget glad for dyr og især katte.

 

Derfor flyttede vi til en nedlagt landejendom i Serritslev nord for Brønderslev, hvor vi startede en kattepension. Men for et år siden fik vi mulighed for at bygge nyt hus lidt længere nede af vejen. Her kunne vi få opfyldt vores drøm om et træhus og samtidig beholde vores gode naboer. Det hus er vi nu flyttet ind i, selv om håndværkerne ikke er helt færdige. Følg med i byggeriet på www.katteferie.dk.

 

Jeg var rigtig glad for at arbejde som veterinærsygeplejerske, men det er ikke nemt at få arbejde her i Nordjylland som dette, så da jeg havde endt min barsel, begyndte jeg at læse til sygeplejerske, og det forventer jeg at være færdig med til sommeren 2009. Det er en hård uddannelse, især når man har familie med en dreng på 3 år at tænke på. Men det er gået fint indtil nu, og håber også, at de 2 sidste semestre vil gå godt. Glæder mig til at komme ud og arbejde igen og ikke bare sidde på skolebænken, – det er ikke mig.

 

Kurt er projektleder hos DBC (Dansk Bibliotektscenter) i Ballerup. Han er i Ballerup 3 dage om ugen, og de to andre dage arbejder han her hjemmefra. Det fungerer rigtig godt. Han flyver derover fra Aalborg. Tager hjemmefra kl. 7.00 og er hjemme igen kl. 17.30. Så det er som en normal arbejdsdag.

 

Jacob går i den lokale børnehave, og er meget glad for det. Der lærer han de unoder en dreng nu skal lære af kammeraterne.

 

Det bedste ved, at vi har bygget nyt hus, er, at min far flytter ind på overetagen. Det er noget, vi har snakket om i flere år, så nu fik vi endelig muligheden. Far får sin egen lejlighed på 100 kvm. med et lille køkken. Det skal jo stadig være sådan, at vi kan være os selv, både ham og os. Men jeg tror også det tit vil være sådan, at han lige kommer ned for at spise sammen med os, og Jacob vil sikkert også tit løbe op til morfar og fortælle om hans dag. Så det bliver rigtig godt for os alle.

 

Min mor bor i et lille hus i Tårs. Det har vi stor glæde af især nu, hvor vi har fået Jacob. Hun nyder også at være blevet mormor.

 


 

2.2.2  Svend Ingvard Nielsen
Født den 23. januar 1933 i Skjern.

 

Gift den 10. juni 1961 med Anne-Lise Lindskjold Ibsen.

 

Børn:
2.2.2.1  Dorte Lindskjold Nielsen
2.2.2.2  Helle Lindskjold Nielsen

 


 

2.2.2.1  Dorte Lindskjold Nielsen
Født den 15. marts 1966 i Odense.

 

Gift den 15. juli 1995 i Korup Kirke med Morten Frederik Knudsen, født den 1. oktober 1968 i Varde.

Efter giftermålet skiftede Dorthe efternavn til Knudsen.

 

Familien bor i Odense.

 

Børn:
2.2.2.1.1  Frederik Anton Lindskjold Knudsen, født den 1. august 1996 i Odense.
2.2.2.1.2  Karoline Lise Lindskjold Knudsen, født den 11. september 1998 i Odense.

 


 

2.2.2.2  Helle Lindskjold Nielsen
Født den 5. marts 1969 i Odense.

 

Bor sammen med Ulrich Kryder Bendtsen i Odense.

 

Børn:
2.2.2.2.1  Marie Lindskjold Kryder Bendtsen, født den 21. maj 2006 i Odense.
2.2.2.2.2  Mads Lindskjold Kryder Bendtsen, født den 13. marts 2008 i Odense