0105a-jg
Anna Katrine og Johannes Graversen

1.5  Johannes Graversen
Født den 22. marts 1904 i Vester Smedegaard, Vester Tim.
Død den 6. oktober 1989 på Ringkøbing Sygehus. kors

 

Gift den 20. juni 1945 i Hee Kirke med Anna Katrine Andersen , født den 21. maj 1910 som datter af Maren og Christian Andersen.
Anna Katrine døde den 16. april 1994 i Tim.

 

 

Johannes overtog Vester Smedegaard efter sin far den 1. december 1939, og drev den videre til 1973, hvor sønnen Holger overtog den.

 

0105b-jg
Johannes og Anne Katrines gravsten på kirkegården i Tim

 

Anna Katrine og Johannes blev begge begravet på kirkegården i Tim.

 

Børn:
1.5.1  Gravers Smedegaard Graversen
1.5.2  Holger Smedegaard Graversen
1.5.3  Birthe Graversen
1.5.4  Agnethe Graversen

 

Da Johannes døde i 1989 blev følgende nekrolog bragt i Ringkøbing Amts Dagblad:

 

Dødsfald i Vester Tim
Fhv. gårdejer Johannes Graversen, Tim Kirkevej 26, Vester Tim, er død, 85 år.

 

Johannes Graversen var født på Vester Smedegård i Vester Tim, og han har altid været beskæftiget ved landbruget. Han overtog sin fødegård i 1939 og i 1945 blev han gift med Anna Graversen.

 

Sammen drev ægteparret gården frem til 1973, da den blev overtaget af en søn, der stadig driver gården. I 1975 flyttede Anna og Johannes Graversen til et hus i Vester Tim, hvor de har boet siden.

 

Johannes Graversens vigtigste interesse var hjemmet og familien. Han har altid været et meget gæstfrit menneske, der kunne lide at være sammen med andre, og han holdt af at få en snak og et spil kort. I de senere år glædede han sig også meget over samværet med børnebørnene, og dem er der efterhånden kommet ni af.

 

Johannes har altid fulgt godt med i samfundsudviklingen i almindelighed og ikke mindst i, hvad der skete i landbruget. Han fulgte med i udviklingen lige til det sidste.

 

Johannes Graversen efterlader sig sin hustru, Anna, og fire børn. en søn bor i Vester Tim, en anden søn er bosat på Nordals, og de to døtre bor i Husby og i Rindum.

 


 

1.5.1  Gravers Smedegaard Graversen
Født den 6. juli 1946 i Vester Smedegaard, Vester Tim.

 

Gift den 5. juli 1969 i Tim Kirke med Ivy Følsgaard, født den 25. april 1947 som datter af Edith og Johan Følsgaard, København.

 

Børn:
1.5.1.1  Linda Følsgaard Graversen

 

Gravers fortæller den 1. juli 2006 følgende:

 

Min far, Johannes Graversen, født den 22. marts 1904, død på Ringkøbing sygehus den 6. oktober 1989, og gravsat den 11. oktober 1989. Min mor, Anna Katrine Graversen, født Andersen den 21. maj 1910, død i hjemmet, en beskyttet bolig, Eskesensvej 10, Tim, den 16. april 1994. Begge er gravsat i familiegravstedet på Tim kirkegård.

 

Begge Ivy`s forældre er også døde. Hendes mor, Edith Følsgaard, døde den 5. maj 1975 på Sundby hospital, København, og gravsat i familiegravstedet på Sundby kirkegård. Hun døde af sygdom og blev kun 62 år gammel. Hendes far, Johan Følsgaard, døde den 19. september 1983 på Rigshospitalet i København, og bisat på Bispebjerg kirkegård. Også han døde af sygdom og blev kun 65 år.

 

For mit eget vedkommende – Ja, så bliver jeg jo 60 år gammel den 6. juli 2006. Jeg er fortsat ansat ved politiet og har de sidste 25 år gjort tjeneste på politistationen i Nordborg, der er en nærpolitistation i Sønderborg politikreds, – de sidste 2 år som daglig leder af stationen. Jeg befinder mig stadig godt på og med mit arbejde og regner, på trods af den nye politireform, med at fortsætte et par år endnu. Det er dog på betingelse af, at mine ansættelses- og tjenesteforhold ikke bliver ændret i forbindelse med reformen.

 

For Ivy´s vedkommende, ja, så bliver hun 60 år gammel den 25. april 2007. Hun er fortsat ansat i Sønderjyllands Amt ved det beskyttede værksted for psykiske- og fysiske handicappede i Sjellerup på Als. Hun påregner at gå på pension omkring 60-års alderen, men også hun befinder sig godt på og med hendes arbejde.

 

Vi har siden 1. maj 1982 boet på en nedlagt landbrugsejendom i Dyvig på Nordals. Velnok et af de smukkeste steder i Danmark med have og terrasse direkte ud til Dyvig bugt og lystbådehavn.

 

Vores fælles fritidsbeskæftigelse er derfor naturligt nok sejlsport, som vi kan udfolde os i med egen båd.

 

Derudover har jeg siden 1968 haft flyvercertifikat, hvilket også har givet os mange dejlige timer og gode oplevelser i luften over såvel Danmark som udlandet.

 

Ivy har hendes egen interesse i opdræt af og ridning på islandske heste. Det er gennem årene blevet til nogle stykker.

 

Vi har det godt og føler os begge sunde og raske.

 


 

1.5.1.1  Linda Følsgaard Graversen
Født den 28. november 1969.

 

Gift den 2. august 1996 med Keld Valentin Maron, født den 3. august 1966.

 

Familien bor i Svenstrup på Als, hvor de driver selvstændig VVS-virksomhed.

 

Børn:
1.5.1.1.1  Robin Følsgaard Maron, født den 20. september 1995.
1.5.1.1.2  Isabella Følsgaard Maron, født den 21. februar 1998.
1.5.1.1.3  Julie Følsgaard Maron, født den 19. januar 2002.

 


 

010502-hsg
Holgers gravsten

1.5.2  Holger Smedegaard Graversen
Født den 23. januar 1950 i Vester Smedegaard, Vester Tim.
Død den 29. januar 2007. kors

 

Gift den 6. august 1977 i Staby Kirke med Henny Nygård Pedersen , født den 23. oktober 1955 som datter af Gunhild Jensine og Niels Peder Pedersen, Kronborg i Staby sogn.

 

Børn:
1.5.2.1  Peder Smedegaard Graversen
1.5.2.2  Karsten Smedegaard Graversen
1.5.2.3  Lena Smedegaard Graversen

 

Da Holger døde i 2007 blev følgende mindeord bragt i Ringkøbing-Skjern Dagblad:

 

Vi har modtaget følgende mindeord om Holger Smedegaard Graversen. Det er på vegne af de tre søskende Agnethe, Birthe og Gravers skrevet af hans bror, Gravers Graversen:

 

Det var med stor sorg, at vi søskende tidligt om morgenen den 29. januar 2007 modtog meddelelsen om, at vor bror, Holger Smedegaard Graversen, var død, seks dage efter sin 57 års fødselsdag.

 

Holgers død kom ikke uventet. I fire måneder kæmpede han bravt imod sin sygdom. Han tabte kampen og fik fred.

 

Holger blev født på Vester Smedegaard i Vester Tim den 23. januar 1950. Han voksende op på gården sammen med sine tre søskende. Han blev gift den 6. august 1977 i Staby kirke med Henny.

 

Holger uddannede sig til landmand, og den 20. marts 1973 overtog han fødegården efter vores forældre. Han blev tredje generation på ejendommen. Han drev ejendommen videre som en dygtig og engageret landmand, og der blev foretaget store forandringer af driften, store ombygninger og opkøb af jord efterhånden som mulighederne viste sig.

 

Det var derfor også en stor glæde for ham, at han for et par år siden kunne indgå et samarbejde med Peder i driften af en tidssvarende og moderne landbrugsejendom, og derved sikre, at den fjerde generation ville drive fødegården videre.

 

Holger var et menneske, der elskede livet og var i et og alt et glad og muntert menneske, med god vestjysk lune og altid rede med godmodige drillerier. Derfor befandt vi os altid godt i hans selskab. Derfor havde Holger også sammen med Henny en stor vennekreds og var kendt af mange, hvilket også kunne ses ved den meget store og hjertelige deltagelse i Holgers bisættelse.

 

Holger elskede naturen og havde stor glæde af at færdes i den. Derfor blev jagt også én af hans helt store interesser.

 

Hele Holgers familie betød rigtig meget for ham, men det var dog altid Henny, deres børn og svigerdatter, der betød allermest. Derfor glædede han sig også hver gang til, at de kunne holde ferie sammen. Især skiferierne til Norge. Disse ferier gav dem alle en masse gode positive oplevelser.

 

Holger var rigtig glad for at flytte ind i det nye hus i Tim sammen med Henny, og glædet sig til at få en mindre travl hverdag. Holger står derfor hos os som et godt eksempel på, at man skal leve livet så længe man har det.

 

Ved Holgers død går alle vore tanker og dybeste medfølelse til Henny, Peder, Karsten, Lena og Marianne, som har mistet en kær ægtefælle, en god og kærlig far og svigerfar og for alles vedkommende en god kammerat. Han tog sig kærligt af Jer, og han var altid meget stolte af Jer.

 

Nu lukker vi så de allerbedste minder om Holger ind i vore hjerter.

 

I stille sorg.

 


 

01050201-psg
Rasmus og Jonas med lillesøster Simone

1.5.2.1  Peder Smedegaard Graversen
Født den 19. november 1978.

 

Gift den 6. juni 2008 med Marianne Mølby Nielsen, født den 28. marts 1980 som datter af Sonja og Erik Mølby Nielsen, Fjelstervang.

 

Børn:
1.5.2.1.1  Jonas Smedegaard Graversen, født den 26. april 2007.
1.5.2.1.2  Rasmus Smedegaard Graversen, født den 11. marts 2010.
1.5.2.1.3  Simone Smedegaard Graversen, født den 15. april 2013.

 

 


 

1.5.2.2  Karsten Smedegaard Graversen
Født den 13. juni 1981.

 

Børn:
1.5.2.2.1  Thomas Frost Smedegaard Graversen, født den 25. juli 2013.

 


 

1.5.2.3  Lena Smedegaard Graversen
Født den 25. november 1987.

 

Gift den 15 september 2018 i Tim Kirke med Martin Kjeldsmark Tholsgaard.

 

Børn:
1.5.2.3.1 Anna Smedegaard Tholsgaard, født den 1. marts 2017.
1.5.2.3.2 Jacob Smedegaard Tholsgaard, født den 1. december 2019.

 


 

1.5.3  Birthe Graversen
Født den 17. juni 1952 i Vester Smedegaard, Vester Tim.

 

Gift den 19. juni 1976 i Tim Kirke med Ebbe Westergaard, født den 18. september 1949 som søn af Marie og Evald Westergaard.

 

Børn:
1.5.3.1  Tina Westergaard
1.5.3.2  Lone Westergaard

 


 

01050301a-tw
Brian og Tina Hansen ved giftermålet i 2007

1.5.3.1  Tina Westergaard
Født den 13. april 1976.

 

Gift den 1. september 2007 i Glostrup Kirke med Brian Hansen, født den 26. januar 1975 som søn af Judith og Carsten Hansen.

 

Børn:
1.5.3.1.1  Emilie Westergaard Hansen, født den 30. juli 2005.
1.5.3.1.2  Oscar Westergaard Hansen, født den 7. maj 2008.
1.5.3.1.3  Magnus Westergaard Hansen, født den 5. januar 2013.

 

0105030101b-ewh 0105030102c-owh

Emilie og Oscar.

 


 

1.5.3.2  Lone Westergaard
Født den 13. februar 1979.

 

Gift den 12. juni 2010 i Sct. Pauls Kirke i Århus med Rasmus Pape, født den 20. marts 1976 som søn af Bente og Frank Pape.

 

Børn:
1.5.3.2.1  Merle Marie Pape, født den 2. juni 2009.
1.5.3.2.2  Mingus Pape, født den 18. juli 2011.

 


 

1.5.4  Agnethe Graversen
Født den 2. september 1954 i Vester Smedegaard, Vester Tim.

 

Gift den 3. juni 1978 i Tim Kirke med Aksel Gade Hansen, født den 13. maj 1953 som søn af Ingrid Gade Hansen og Egon Hansen, Ringkøbing tidligere Hover.

 

Børn:
1.5.4.1  Mette Gade Hansen
1.5.4.2  Søren Gade Hansen
1.5.4.3  Michael Gade Hansen

 


 

1.5.4.1  Mette Gade Hansen
Født den 20. august 1979.

 

Gift den 15. september 2007 med Allan Nørgaard, født den 6. oktober 1971 som søn af Ruth og Ebbe Nørgaard.

 

Børn:
1.5.4.1.1  Ronja Gade Nørgaard, født den 13. november 2006.
1.5.4.1.2  Viggo Gade Hansen, født den 18. august 2009.

 


 

1.5.4.2  Søren Gade Hansen
Født den 18. maj 1981.

 

Bor sammen med Anni Mark, født den 23. juni 1986 i Mejrup.

 

Søren er slagtermester i SuperBrugsen i Ringkøbing.

 

Familien bor i Holstebro.

 

Børn:
1.5.4.2.1  Norma Gade Hansen, født den 18. oktober 2014.
1.5.4.2.2  Otto Gade, født den 6. august 2016.

 


 

1.5.4.3  Michael Gade Hansen
Født den 5. februar 1988.