1003a-agn
Cecilie og Anton ved giftermålet i 1954

10.3  Anton Grønne Nordestgaard
Født den 11. januar 1923 i Nordestgaard, Tim
Død den 24. december 2002.

 

Gift den 4. juni 1954 i Hunderup Kirke med Cecilie Hansen , født den 22. august 1927 i Hunderup sogn som datter af Karoline Marie og Aksel Frederik Hansen, Kragelund i Hunderup sogn.
Cecilie døde den 31. august 2005.

 

Anton blev agronom i 1951 og arbejdede gennem alle årene som forsøgsleder ved Statens Forsøgsstation i Roskilde.

 

Cecilie var uddannet sygehjælper og arbejdede i mange år på plejehjemmet i Osted.

 

 

1003b-agn
Anton og Cecilies gravsten på kirkegården i Osted

Anton var på mange måder drivkraften bag arbejdet med udgivelse af slægtsbogen “Der har jeg rod, derfra min verden går” med undertitlen “Else Kirstine Nordestgaards efterslægtninge” der udkom i 1983.

 

Det hele begyndte ved slægtssammenkomsten i Nordestgaard den 29. juli 1978, hvor mange slægtninge var samlet i anledning af Elsie (slægts-ID 8.2) og John Grafs besøg i Danmark.

 

På Antons foranledning blev der nedsat en lille arbejdsgruppe, der skulle samle stof og redigere slægtsbogen. Bogen, der blev trykt i 300 eksemplarer, er senere videreført som denne hjemmeside.

 

1003d-agn
Osted Kirke

Cecilie og Anton blev begge begravet på kirkegården i Osted ved Roskilde.

 

Børn:
10.3.1  Aksel Grønne Nordestgaard
10.3.2  Børge Grønne Nordestgaard
10.3.3  Henrik Grønne Nordestgaard

 

1003c-agn
Familie sammenkomst hos Cecilie og Anton Grønne Nordestgaard i 2001. Fra venstre mod højre: Ask Tybjærg Nordestgaard og Lisbet Møller Nordestgaard (gift med Aksel, Aksel Grønne Nordestgaard) med datter Rie Møller Nordestgaard, Cecilie og Anton Grønne Nordestgaard, Anne Tybjærg Hansen (gift med Børge) og Aksels og Lisbeths datter, Ida Møller Nordestgaard, Børge Grønne Nordestgaard med datter Liv Tybjærg Nordestgaard, Louise Nordestgaard (gift med Henrik), Henrik Grønne Nordestgaard med datter Katarina Louis Nordestgaard

 


 

10.3.1  Aksel Grønne Nordestgaard
Født den 18. juni 1955 i Årslev sogn.

 

Gift den 22. februar 1988 med Lisbet Karen Møller Nordestgaard, født den 28. august 1958 som datter af Inger Marie og Poul Møller.

 

Børn:
10.3.1.1  Ida Marie Møller Nordestgaard, født den 28. maj 1990 i Los Angeles, Californien, USA.
10.3.1.2  Rie Louise Møller Nordestgaard, født den 10. august 1993 i Tacoma, Washington, USA.

 


 

10.3.2  Børge Grønne Nordestgaard
Født den 3. juni 1957 i Årslev sogn.

 

Gift den 30. januar 1990 med Anne Tybjærg Hansen, født den 4. oktober 1952 som datter af Inger og Anders Tybjærg Hansen.

 

Børn:
10.3.2.1  Liv Tybjærg Nordestgaard, født den 11. november 1989 i London, England.
10.3.2.2  Ask Tybjærg Nordestgaard, født den 30. juni 1992 i Gentofte.

 


 

10.3.3  Henrik Grønne Nordestgaard
Født den 13. maj 1962 i Ringe.

 

Gift med Louise Nordestgaard, født den 10. juni 1964.

 

Børn:
10.3.3.1  Katarina Louis Nordestgaard, født den 5. maj 2000 i Sydney, Australien.
10.3.3.2  Victoria Louis Nordestgaard, født den 11. marts 2003 i Horsens.