1005-kn
Knuds gravsten på kirkegården i Ringkøbing

10.5  Knud Nordestgaard
Født den 4. juli 1928 i Nordestgaard, Tim.
Død den 13. juli 1996 på Viborg Sygehus. kors

 

Gift den 24. maj 1952 i Ny Sogn Kirke med Anna Marie Høj , født den 31. januar 1930 som datter af Sigrid Skarregaard og Christen Høj, Nr. Bandsby på Holmsland.

 

Knud blev begravet på kirkegården i Ringkøbing.

 

Børn:
10.5.1  Jens Christian Nordestgaard
10.5.2  Aase Nordestgaard
10.5.3  Arne Høj Nordestgaard
10.5.4  Ove Høj Nordestgaard

 

Da Knud døde i 1996 bragte Ringkøbing Amts Dagblad følgende nekrolog:

 

Dødsfald i Ringkøbing
Knud Nordestgaard, Anemonevej 7, Ringkøbing, er død 68 år.

 

Knud Nordestgaard var født i Tim på gården “Nordestgaard” som nummer fem i en søskendeflok på otte.

 

I perioden 1949 til 1950 var han indkaldt til livgarden, en tid han mindedes med megen glæde, og han var resten af sit liv tilknyttet den lokale garderforening.

 

Fra 1951 til 1952 var han på Lægård Landbrugsskole.

 

I 1952 blev han gift med Anna Marie Høj fra Holmsland, og sammen købte de gård i Ølstrup. Denne gård havde de i ni år, før de købte en større gård – “Gl. Flytkjær” – også i Ølstrup.

 

Året efter nedbrændte produktions-bygningerne, men ægteparret fik i stedet opbygget en stor moderne produktionsgård.

 

Denne drev de, til de i august 1993 solgte den, da Knud Nordestgaards helbred begyndte at svigte. I 1994 flyttede de til Ringkøbing, hvor de købte hus på Anemonevej 7.

 

Knud Nordestgaard var på mange måder et naturmenneske. Han holdt meget af jagt, og efter han blev pensioneret, begyndte han også på lystfiskeri. Da han solgte gården, fik han indføjet den klausul, at han kunne jage på “Gl. Flytkjærs” jorder, så længe han levede, så han kom stadig derude.

 

Ægteparret havde en stor omgangskreds, som de beholdt, og Knud Nordestgaard deltog sammen med sin hustru i forskellige udflugter, og kom i det hele taget meget ud.

 

Familien betød meget for Knud Nordestgaard, og han og Anna Marie holdt meget af at få besøg af børnene og de efterhånden otte børnebørn.

 

Knud Nordestgaard efterlader sig sin hustru, Anna Marie Nordestgaard, en datter og tre sønner, der alle bor i Vestjylland.

 


 

10.5.1  Jens Christian Nordestgaard
Født den 11. juni 1954 i Brorstrup, Ølstrup sogn.

 

Gift den 4. maj 1985 i Skjern Kirke med Margit Kristensen, født den 25. april 1956 som datter af Anne og Karl Georg Kristensen, Tarm.

 

Familien bor i Skjern.

 

Børn:
10.5.1.1  Bjarke Nordestgaard
10.5.1.2  Peter Nordestgaard
10.5.1.3  Toke Emil Nordestgaard
10.5.1.4  Ida Nordestgaard

 


 

10.5.1.1  Bjarke Nordestgaard
Født den 23. januar 1986 på sygehuset i Herning.

 

Den 22. januar 2011 blev Bjarke færdiguddannet som maskiningeniør ved Syddansk Universitet.

 

Link til Bjarkes profil på LinkedIn.

 


 

10050102-pn
Peters gravsten på kirkegården i Skjern

10.5.1.2  Peter Nordestgaard
Født den 19. februar 1988 på sygehuset i Herning.
Død den 23. februar 1988 samme sted.

 

Peter blev begravet på kirkegården i Skjern.

 

 

 

 

 

 


 

10.5.1.3  Toke Emil Nordestgaard
Født den 26. november 1990 på sygehuset i Herning.

 

Gift den 16. august 2018 i Dronninglund Kirke med Anni Wachmann Nielsen født den 20. april 1992 i Dronninglund.
Hun tog i forbindelse med giftermålet efternavnet Nordestgaard.

 

Toke dimiterede fra Ingeniørhøjskolen, Århus Universitet, den 31. januar 2015 som “Stærkstrømsingeniør”.

 


Anni og Tokes bryllupsfoto

 

 


 

10050104-in
Ida Nordestgaard

10.5.1.4  Ida Nordestgaard
Født den 5. september 1994 på sygehuset i Herning.

 

Ida dimitterede fra Grindsted Landbrugsskole den 29. januar 2015 som “Faglært landmand”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

10.5.2  Aase Nordestgaard
Født den 25. december 1955 i Brorstrup, Ølstrup sogn.

 

Gift den 3. oktober 2003 med Hans Christian Bak , født den 6. februar 1954 som søn af Meta Marie og Niels Bak, Nygaard i Rindum sogn.

 

Aase har bevaret Nordestgaard som sit efternavn.

 

Børn:
10.5.2.1  Carina Bak

 


 

10.5.2.1  Carina Bak
Født den 28. november 1978 i Herning.

 

Carina bor sammen med René Lange, født den 24. maj 1978.

 

Børn:
10.5.2.1.1  Stine Bak Lange, født den 14. marts 2009.

 


 

10.5.3  Arne Høj Nordestgaard
Født den 12. marts 1961 i Ølstrup.

 

Gift den 17. maj 1986 med Birgit Rindom, født den 6. oktober 1962 som datter af Vera og Anton Rindom, Hvingel i Hee sogn.

 

Børn:
10.5.3.1  Kim Gustavo Nordestgaard, født den 27. juli 1990.
10.5.3.2  Mette Cindy Nordestgaard, født den 8. marts 1994.

 


 

10.5.4  Ove Høj Nordestgaard
Født den 20. februar 1963 i Ølstrup.

 

Gift den 1. juni 1991 med Ingrid Vibeke Andersen, født den 28. april 1966 som datter af Margrethe og Kurt Steen Andersen.

 

Ingrid og Ove overtog den 1. januar 1988 Jyllands Park Zoo i Haunstrup.

 

Familien bor i Fjelstervang.

 

Børn:
10.5.4.1  Anja Nordestgaard, født den 7. november 1991 på Herning Sygehus.
10.5.4.2  Simone Nordestgaard, født den 7. november 1991 på Herning Sygehus.
10.5.4.3  Mathias Nordestgaard, født den 9. oktober 1995 på Ringkøbing Sygehus.
10.5.4.4  Heidi Nordestgaard, født den 5. september 1998 på Herning Sygehus.