0703a-akn
Anne Kirstine og Christian Bentzen

7.3  Anne Kirstine Nordestgaard
Født den 13. januar 1910 på Vestergaard i Sdr. Esp, Torsted.
Død den 24. marts 1997 på Ringkøbing Sygehus. kors

Anne havde navn efter sin faster (se slægts-ID 11), der døde den 18. december 1909, kun 19 år gammel.

Gift den 9. april 1933 i Gjesten Kirke med Christian Bentzen , født den 9. maj 1911 som søn af Kirstine Karoline og Jens Sørensen Bentzen, Gjesten.
Christian døde den 23. juni 2009 i Tim.

0703b-akn
Anne Kirstine og Christians gravsten på kirkegården i Torsted

Anne havde plads på en gård ved Vejen i to år, indtil hun og Christian ved giftermålet bosatte sig i Skodborg, hvor Christian var arbejdsmand. Men i 1930’erne var der ikke meget arbejde at få, og da begge var af bondeæt, var lysten til at få landbrug stor.

Der søgtes statslån til jord og bygninger, og i 1936 byggedes ejendom på jord, der købtes fra Annes fødehjem, Vestergaard i Sdr. Esp. Her lagde de sammen deres arbejde gennem 43 år og der voksede deres 6 børn op.

I 1977 solgte de ejendommen til sønnen Aage og de byggede hus i Tim. Senere flyttede de til en beskyttet bolig ved plejehjemmet H. Eskesens Minde i Tim.

Anne Kirstine og Christian blev begge begravet på kirkegården i Torsted.

Læs Christians erindringer her.

Børn:
7.3.1  Erling Nordestgaard Bentzen
7.3.2  Ruth Nordestgaard Bentzen
7.3.3  Leif Nordestgaard Bentzen
7.3.4  Aage Nordestgaard Bentzen
7.3.5  Hanne Nordestgaard Bentzen
7.3.6  Jens Ole Bentzen

Da Anne døde i 1987 blev følgende nekrolog bragt i Ringkøbing Amts Dagblad:

Dødsfald i Tim
Anne Kirstine Bentzen, Eskesensvej i Tim, er død, 87 år.

Anne Kirstine Bentzen var født Nordestgaard og voksede op på Vestergård i Sdr. Esp. Som ung havde hun pladser på egnen og kom siden til Vejen og Skodborg, hvor hun traf Christian Bentzen. De giftede sig i 1933 og boede først 3 år i Skodborg, inden de købte jord fra Vestergård i Sdr. Esp til en statsejendom. Den drev de til 1978, da de byggede hus i Tim og overdrog ejendommen til sønnen Aage.

De fik mange gode år i Tim, men da hun var blevet syg, og huset for stort til at de kunne få det hele passet, flyttede Anne og Christian for 3 år siden til en pensionistbolig på Eskesensvej, hvor de var glade for at være og fik god hjælp.

Det var også nødvendigt, for Anne var meget plaget af sygdom. Hun bevarede dog sit lune sind og sine åndsevner. Tidligere var hun meget dygtig og flittig med sine hænder, men helbredet satte en stopper for hendes udfoldelser, og til det sidste var hun glad for, når der kom besøg af familie og venner.

Anne og Christian fik seks børn, men de havde den sorg at miste sønnen Erling i 1992. Til gengæld kunne de glæde sig over at se familien vokse, så de efterhånden havde 16 børnebørn og 8 oldebørn.

Anne Kirstine Bentzen efterlader sig sin mand og 5 børn, 2 døtre i Tim og Torsted samt 3 sønner i Bogense, Kolding og Sdr. Esp.

Da Christian døde i 2009 blev følgende mindeord bragt i Ringkøbing-Skjern Dagblad:

Christian Bentzen, Eskesensvej 2, Tim er død, 98 år.

Christian Bentzen blev født i 1911 i Gesten ved Vejen. Her voksende han op i landarbejderfamilie i en søskendeflok på otte.

Da Christian Bentzen blev ældre, kom han ud at arbejde. I mange år arbejdede han både som kusk og hvor der ellers var arbejde at få dengang. Han kom også ud at tjene på en gård, og her mødte han sin kommende hustru Anne. De to blev gift i 1933 og flyttede herefter til Annes fødested ved Torsted, hvor de blev tilbudt noget jord. På jorden byggede de en gård, hvor de drev deres lille husmandssted. Det var dog ikke altid, at det lille landbrug gav nok, så Christian Bentzen supplerede indtægten med lidt kuskearbejde og havde også to lastbiler. Med dem kørte han mælk og varer for Brugsen, og hvis folk havde brug for flyttehjælp, benyttede de sig af Christian Bentzens biler.

I 1950’erne udbyggede parret gården. Det gav plads til flere dyr, og derfor også bedre indtjening, så Christian Bentzen solgte lastbilerne.

Ved siden af landbruget var Christian Bentzen altid aktiv i bestyrelser. Han var bl.a. kasserer i sygekassen, i avisforeningens bestyrelse, pensionistforeningen og medlem af sognerådet, hvor han omkring 1970 var med til at sikre, at der kom gadebelysning i Torsted.

I 1978 solgte Anne og Christian Bentzen gården til den ene af sønnerne og flyttede til Tim i eget hus. Her boede de indtil 1984, hvor Anne var blevet så syg at parret måttet flytte på plejehjem. I 1997 døde Anne.

Mange i Tim har gennem årene set Christian Bentzen køre rundt på sin elscooter, som gjorde han i stand til at komme ud og omkring.

Anne og Christian Bentzen fik seks børn, som han var en god far for.

Gennem alle årene bevarede Christian Bentzen sin store passion for heste, især nordbaggere. Han tog ofte til dyrskuer og fik fine præmier med hjem, og var i det hele taget en meget engageret mand både i familien, men også i det politiske liv i landet.


070301a-enb
Elise og Erling Bentzen ved giftermålet i 1964

7.3.1  Erling Nordestgaard Bentzen
Født den 19. juni 1933 i Skodborg.
Død den 30. november 1992 i København. kors

Gift i 1964 i Skuldelev Kirke med Elise, født den 28. marts 1943. Ægteskabet blev opløst i 1968.
Elise døde den 23. april 2004.

Efter konfirmationen var Erling ude at tjene i landbruget.

I 1953 begyndte han at aftjene sin værnepligt og under soldatertiden var han bl.a. i Itzeho i Sydslesvig.

Fra 1959 arbejdede han som lastbilchauffør i København – et arbejde han havde lige indtil sin død i 1992.

070301b-enb
Erlings gravsten på kirkegården i Torsted

Erling blev begravet på kirkegården i Torsted.

Børn:
7.3.1.1  René Bentzen, født den 25. marts 1962.
7.3.1.2  Kim Bentzen, født den 29. marts 1963.
7.3.1.3  Jan Bentzen, født den 17. december 1965.

Da Erling døde i 1992 blev følgende nekrolog bragt i Ringkøbing Amts Dagblad:

Dødsfald i Søborg
Erling Nordestgaard Bentzen, Søborg, er død, 59 år.

Erling Nordestgaard Bentzen var født i Skodborg. Han gik i Torsted skole og blev konfirmeret i Torsted kirke, inden han begyndte at arbejde.

Han var først ved landbruget, og siden blev han chauffør. I 1953 blev han indkaldt for at aftjene sin værnepligt, og under soldatertiden var han i Itzehoe.

Han blev hjemsendt i 1955, men blev kun i Vestjylland et års tid, inden han rejste til København, hvor han siden boede.

De første år havde han forskelligt arbejde, men de sidste 33 år var han ansat som chauffør hos Kjærs Tømmerhandel i Søborg.

Kontakten til sin vestjyske familie bevarede han gennem besøg et par gange om året, og da han holdt meget af at cykle, tog han ofte turen fra København til Tim på cykel.

Erling Nordestgaard Bentzen efterlader sig tre sønner, to i København og den tredje i Tranbjerg ved Århus, sine forældre i Tim og fem søskende.


070302a-rnb
Ruth og Ernst Andersen ved giftermålet i 1955

7.3.2  Ruth Nordestgaard Bentzen
Født den 22. november 1936 i Sdr. Esp, Torsted.
Død den 23. august 2008 i Ulfborg. kors

Gift den 28. januar 1955 i Torsted kirke med Ernst Andersen , født den 28. januar 1927 som søn af Inger Marie Mikkelsen (Midde) og Marinus Andersen, Torsted.
Ernst døde den 13. maj 2009 i Tim. kors

Efter at have gået i Sdr. Esp skole i 4 år og 3 år i Torsted hovedskole, blev Ruth konfirmeret i Torsted kirke den 1. april 1951. Derefter havde hun forskellige pladser i huset indtil giftermålet, kun afbrudt af et ophold på Ølgod Ungdomsskole i 1952.

Fra 1970 – 1. december 1998 arbejdede hun som ringer og graver ved Torsted kirke – et job hun overtog efter sin svigerfar.

070302b-rnb
Ruth og Ernsts gravsten på kirkegården i Torsted

Efter skoletiden var Ernst ude at tjene i landbruget, bl.a. i Sønderjylland. Fra 1964 – 1986 arbejdede han som uddeler ved DLG’s Foderstofforretning i Torsted. Derefter hjalp han Ruth med kirkegårdsarbejdet.

De boede i Torsted gl. skole (Ernst’ fødehjem) indtil 2005 hvor de flyttede til Ulfborg.

Efter at Ruth døde i 2008 blev Ernst boende i Ulfborg indtil marts 2009 hvor han flyttede til en plejebolig ved Tim plejehjem.

Ruth og Ernst blev begge begravet på kirkegården i Torsted.

070302c-rnb
Torsted gl. Skole 2004

Børn:
7.3.2.1  Knud Erik Andersen
7.3.2.2  Christian Marinus Andersen
7.3.2.3  Anna Marie Andersen
7.3.2.4  Tove Irene Andersen
7.3.2.5  Søren Andersen
7.3.2.6  Lars Henrik Andersen

070302h
Familiefest den 22. august 2015 i Frederiksdal ved Lyngby for efterkommere efter Ernst og Ruth Andersen samt Ruths søskende og deres efterkommere.
070302g
Familiefest den 17. august 2013 i Ringkøbing hos Hanne (slægts-ID 7.3.5) og Heinz Bruhn for efterkommere efter Ernst og Ruth Andersen samt Ruths søskende og deres efterkommere.
070302f
Familiefest den 14. august 2010 i Abildå forsamlingshus for efterkommere efter Ernst og Ruth Andersen samt Ruths søskende og deres efterkommere.

Da Ruth døde i 2008 blev følgende mindeord bragt i Ringkøbing-Skjern Dagblad:

Knud Erik Andersen og Anna Marie Kvistlund har indsendt følgende mindeord om Ruth Nordestgaard Andersen på vegne af alle Ruths børn og familie.

Vores mor, Ruth Nordestgaard Andersen, er død efter et langt og godt, men alligevel for kort liv.

Efter syv års skolegang kom Ruth på Ungdomsskole og derefter ud at tjene. Blev som 18-årig gift med Ernst Andersen. Flyttede til Torsted gl. Skole, hvor hun passede hjemmet og fødte seks børn. Da børnene var begyndt i skolen, fik hun arbejde som hjemmehjælper.

Den 1. oktober 1970 overtog hun arbejdet som ringer og graver ved Torsted Kirke, hvor hun var ansat i 28 år. Hun var pligtopfyldende og holdt aldrig sommerferier.

Efter at have boet i Torsted i næsten 70 år, flyttede hun sammen med sin mand til Ulfborg i en lejlighed.

Her i foråret 2008 modtog hun nørkenålen fra Dansk Røde Kors efter 25 års trofast samarbejde, hvor hun strikkede og syede til fattige i de afrikanske og sydeuropæiske lande. En anden af hendes store interesser var igennem en årrække at gå til banko sammen med sin mand.

Familien fyldte meget i Ruths liv. Specielt børnebørnene havde en stor plads i hendes hjerte, og de har nydt godt af mange gode ferietimer i Torsted.

Hun holdt meget af hverdagens små ting og var vellidt af alle. Hun havde et stort hjerte og var en varm og favnende person, yderst hjælpsom over for alle, men beskedenheden selv. Hun fulgte meget med i hverdagens store som små begivenheder.

Hun efterlader sig sin far, sin mand, fem børn, syv børnebørn og to oldebørn. Savnet er stort hos os alle, men størst er savnet for vores far efter godt 53 ægteskab.

Æret være hendes minde.

Da Ernst døde i 2009 blev følgende mindeord i Ringkøbing-Skjern Dagblad:

Knud Erik Andersen og Anna Marie Kvistlund har indsendt følgende mindeord om Ernst Andersen på vegne af alle Ernsts børn og familie.

Vores far, Ernst Andersen, er død efter et langt, godt, jævnt og virksomt liv på jord.

Ernst blev født og voksede op i Torsted. Han var ud af en søskendeflok på 7.

Efter endt skolegang kom han ud at tjene på en gård i Jels i Sønderjylland.

Han var ansat på Torsted Mejeri, og fik derefter job som uddeler på foderstofforeningen i Torsted, hvor han var ansat i 22 år. Derefter var han en stor hjælp for sin hustru Ruth Andersen i hendes virke som ringer og graver ved Torsted Kirke.

I hans yngre dage var han en aktiv håndboldspiller. Som årene gik, var han, hvad al sport angik, mest aktiv foran TV-skærmen.

En anden interesse, som også fyldte meget i hans liv, var sammen med vores mor at køre til Banko spil i omegnens haller og forsamlingshuse.

Efter at have boet i sit barndomshjem i Torsted i næsten 80 år, flyttede de til en lejlighed i Ulfborg. Han gik meget op i familiens ve og vel. Børnebørn og oldebørn havde en særlig plads i hans hjerte/liv. Han fulgte meget med i dagligdagens små og stor begivenheder.

For 9 måneder siden havde han den store sorg at miste sin hustru efter 53 års ægteskab. Han kom sig aldrig rigtig over tabet.

Savnet af vores far er stort for hele familien. Store som små.

Æret være hans minde.


7.3.2.1  Knud Erik Andersen
Født den 22. november 1955 i Torsted.

Gift den 3. januar 1976 i Bramminge kirke med Margreth Laumann, født den 8. februar 1957 som datter af Else og Flemming Laumann, Bramming.

Børn:
7.3.2.1.1  Michael Laumann Andersen
7.3.2.1.2  Morten Laumann Andersen
7.3.2.1.3  Steffan Laumann Andersen


7.3.2.1.1  Michael Laumann Andersen
Født den 14. marts 1977 i Holstebro.

Gift den 20. juni 2006 på Ringkøbing Rådhus med Tina Joanna Andersen, født den 9. august 1972 i Blackburn, England som datter af Joan og Bob Sykes. Tina havde sønnen Oliver med ind i ægteskabet. Ægteskabet blev opløst i 2014.

De boede i England indtil 2005, hvorefter de flyttede til Danmark hvor de overtog Torsted gl. skole efter Michaels bedsteforældre.

Børn:
7.3.2.1.1.1  Oliver Benjamin Andersen

Michael giftede sig igen den 9. juli 2016 med Kadri Soosaar fra Estland.

Børn:
7.3.2.1.1.2 Newton Andersen, født den 23. januar 2019.

Tina bor nu sammen med Lars Henrik Nordestgaard Andersen (slægts-ID 7.3.2.6).


070302010101-oba.
Olivers gravsten på kirkegården i Torsted

7.3.2.1.1.1  Oliver Benjamin Andersen
Født den 10. december 1994 i Blackburn, England.
Død den 13. juli 2014. kors

I 2013 blev Oliver adopteret af Michael Laumann Andersen ((slægts-ID 7.3.2.1.1) og samtidig ændrede han sit efternavn så det var Andersen.

Oliver blev begravet på kirkegården i Torsted.

Da Oliver døde i 2014 skrev Margreth Laumann Andersen (gift med slægts-ID 7.3.2.1 Knud Erik Laumann Andersen) følgende mindeord:

Kære Oliver
Du var 6 år, da vi blev din farmor og farfar. Det har vi været med glæde igennem 13 år og det har indtil nu kun givet os glæder, men nu også denne store sorg, at miste dig igen allerede nu i så ung en alder.

Du skulle have nået så meget mere. Du var en god og dejlig dreng og ung mand. Det er så uretfærdigt.

En ting har jeg dog lært. Liv og død og sygdom har intet med retfærdighed at gøre.

Det gælder om at sætte positive aftryk, mens vi er her på jorden. Oliver det har du gjort. Se alle disse dejlige tilkendegivelser på Facebook.

Du kom hertil, lærte det danske sprog hurtigt og har siden fået sat dine positive aftryk i alle disse mennesker.

Farmor og farfar husker og gemmer minderne fra f.eks. alle vores ferier sammen, hvor du, når vi var på udflugter positiv og interesseret læste mange af plancherne, studerede dem seriøst, f.eks. i Mønsted kalkgrupper, i Hanstholm bunker museum, Bork Vikingehavn, sandfigurene i Søndervig, Jesperhus, og i Spøttrup, hvor du kæmpede mod krigerne.

Ja vi har sammen været mange flere steder.

Du var altid positiv og dejlig at være sammen med.

Biler har gennem hele din opvækst fyldt meget. Du har fra ganske lille kendt i mine øjne alt om biler, men farmor aner jo heller intet om biler, men så rystede du bare overbærende på hovedet.

Vi vil savne dit glade smil somme tider i et sort ansigt og med sorte fingre, når du makkede i biler, som da du skiftede motoren i Audien for far. Vi troede du ville blive mekaniker, men pludselig var det flymekaniker uddannelsen du kastede dig over. Hurtigt fik du en læreplads hos BenAir i Stauning.

Vi husker hvor stolt og glad du var, og nu igen her op til ferien, hvor du igen havde bestået alle dine eksamener.

Du var så glad da farfar snakkede med dig i telefonen.

Nu skal du så væk fra os. Oldemor og oldefar, som du kaldte bedstemor og bedstefar, er deroppe til at tage imod dig.

Nu ved vi også hvorfor jeres hund, Bindi, skulle af sted – for at du har hende at følges med.

Vi ved der bliver taget hånd om dig, men alligevel er vi så kede af det og det er trist.

Oliver vi elsker dig og vil for altid være din farmor og farfar.

Love you!


7.3.2.1.2  Morten Laumann Andersen
Født den 13. februar 1978 i Holstebro.

Viet på Vejle Rådhus den 3. oktober 2009 til Louise Windum Bach, født den 31. januar 1982.

Morten har fået fjernet efternavnet Andersen så han nu kun hedder Laumann til efternavn.

Familien bor i Vejle.

Børn:
7.3.2.1.2.1  Niclas Windum Laumann, født den 24. august 2007.
7.3.2.1.2.2  Gustav Windum Laumann, født den 21. juli 2010. Døbt den 31. oktober 2010 i Hover Kirke, Vejle.
7.3.2.1.2.3  Smilla Windum Laumann, født den 25. marts 2013. Døbt den 23. juni 2013 i Grejsdalens Kirke, Vejle.


7.3.2.1.3  Steffan Laumann Andersen
Født den 13. maj 1986 i Holstebro.

Steffan bor i Holstebro.


07030202-cma
Charlottes gravsten på kirkegården i Gladsaxe

7.3.2.2  Christian Marinus Andersen
Født den 7. august 1958 i Torsted.

Gift den 6. februar 1999 på Gladsaxe Rådhus med Charlotte Stuhr Olsen, født den 9. februar 1965 som datter af Else og Jørn Olsen, Ølstykke.
Charlotte døde den 1. november 1999. Hun blev begravet på kirkegården i Gladsaxe.

Christian Marinus giftede sig igen den 26. juni 2004 på Ringkøbing Rådhus med Mariane Kiel Nielsen, født den 19. oktober 1960 som datter af Inger Mariette og Bent Tage Nielsen.

0703020201-ecka
Ea Charlotte Kiel Andersen

Efter at Christian Marinus i 1994 blev Cand. Ling. Merc. i datalingvistik på Handelshøjskolen i København, arbejdede han som oversætter hos IBM Danmark A/S indtil 2005.

Han blev ansat hos SDL International i 2005 som oversætter. Pr. 1. februar 2013 startede han ud som freelanceoversætter.

Børn:
7.3.2.2.1  Ea Charlotte Kiel Andersen, født den 17. august 2001.

Gladsaxe Kirke
Gladsaxe Kirke


07030203-ama
Tages gravsten på Holmens Kirkegård i København

7.3.2.3  Anna Marie Andersen
Født den 27. august 1959 i Torsted.

Gift den 8. april 1995 på Københavns Rådhus med Tage Palle Erling Kvistlund , født den 15. juli 1926 som søn af Ingeborg Margrethe Nikoline Knudsen og Søren Christian Kvistlund, Holbæk.
Tage døde den 10. juli 2014. Hans urne blev nedsat på Holmens Kirkegård i København. kors

Anna Marie fik i 1980 tilføjet Nordestgaard i sit navn.

Anna Marie giftede sig igen den 2. april 2016 med Karsten Emborg, født i 1954 som søn af Morten Emil Emborg.
Ægteskabet blev senere opløst. Anna Marie tog i den forbindelse navneforandring, så hendes fulde navn nu er Anna Marie Nordestgaard Kvistlund.

07030203-ama2
Holmens Kirke i København

I juli 2016 skrev Anna Marie følgende til hjemmesiden:

Efter 10.klasse gik jeg på Ringkøbing Handelsskole 1 år, og fik derefter elevplads i Holmsland Brugsforening. Det ligger ved Ringkøbing.

Jeg gik herefter 8 måneder på Uldum Højskole, og derefter flyttede jeg til Århus, hvor jeg startede med at læse hos en skuespiller, og samtidig med det arbejdede jeg i en Legestue for børn.

Jeg flyttede til Odense i sommeren 1982, hvor jeg startede på Odense Teaters Elevskole. Der sluttede jeg i sommeren. 1985. Jeg var med i en forestilling, hvor de kom fra DR og kiggede på. Via den vej fik jeg rollen som Sibbe i DR Julekalenderen Jul På Slottet. Jeg blev headhuntet dertil. Efter dette var jeg med i et TV-program som Niels Hausgaard lavede der hed Livsbilleder.. Derefter sluttede min skuespiller karriere.

I august i 1987 startede jeg som hjemmehjælper i Københavns Kommune, og i oktober i 1998 startede jeg med opskoling som SOSU-hjælper. Det blev jeg færdig med den 16. april 1999, hvorefter jeg pr. 1. juni 1999 som SOSU-hjælper på Plejehjemmet Sølund. Da dette plejehjem skulle renoveres i 2011 og 2012, flyttede vores beboere på Plejehjemmet Fælledgården, hvor jeg er den dag i dag.


07030204-tia
Hardys gravsten på kirkegården i Ørnhøj

7.3.2.4  Tove Irene Andersen
Født den 30. december 1960 i Torsted.

Gift den 19. maj 1984 i Torsted kirke med Hardy Kvist Højmose , født den 24. marts 1950 som søn af Krista Margrethe og Jens Højmose, Ørnhøj.
Hardy døde den 2. juni 1995. Han blev begravet på kirkegården i Ørnhøj.

Tove Irene gik i Torsted skole fra 1. – 7. klasse og derefter 8. – 10. klasse på Tim Skole. Derefter tog hun den 1-årige EFG på Ringkøbing Handelsskole.

Efter skolegangen blev hun ansat som elev i Brugsen i Ulfborg hvorfra hun blev udlært i 1981. Hun arbejdede derefter i Kvickly i Holstebro i perioden 1982 – 1988 og fra 1988 – 1997 arbejdede hun på Steins Laboratorium i Holstebro.

07030204-tia2
Ørnhøj Kirke

Tove Irene var derefter ansat hos Dana Vinduer i Ørnhøj indtil 2008. Hun arbejder nu i Tobaksafdelingen ved Dagrofa Logistik i Herning.

Børn:
7.3.2.4.1  Martin Kvist Højmose

Tove Irene giftede sig igen den 8. februar 1997 i Venø kirke med Henning Andersen, født den 24. januar 1963 som søn af Edith Katrine Husted og Harry Verner Andersen.

Henning arbejder som chauffør hos Dagrofa Logistik i Herning.

Tove Irene og datteren Line har nu begge fået tilføjet Nordestgaard som mellemnavn så de hedder Nordestgaard Andersen til efternavn.

Familien bor i Vildbjerg.

Børn:
7.3.2.4.2  Line Andersen
7.3.2.4.3  Jesper Andersen


0703020401-mh
Helle og Martin Kvist Højmose ved giftermålet i 2010

7.3.2.4.1  Martin Kvist Højmose
Født den 8. februar 1987 på Holstebro Sygehus.

Gift den 12. juni 2010 i Aulum kirke med Helle Madsen, datter af Hanne og Kai Madsen.

Martin arbejdede som mekaniker hos K&L Auto i Aulum indtil efteråret 2015 hvor han blev ansat hos Byskov Biler i Tjørring. I foråret 2016 blev han forfremmet til værkfører.

Helle blev i januar 2016 færdiguddannet som pædagog.

Børn:
7.3.2.4.1.1  Alma Førrisdahl Højmose, født den 12. marts 2012 på Herning Sygehus.
7.3.2.4.1.2  Erik Førrisdahl Højmose, født den 7. august 2014 på Herning Sygehus.
7.3.2.4.1.3  Kalle Førrisdahl Højmose, født den 19. februar 2016 på Herning Sygehus.
7.3.2.4.1.4  Oskar Førrisdahl Højmose, født den 27. august 2017.

070302040101-afh3
Farmand Martin med datteren Alma


7.3.2.4.2  Line Andersen
Født den 26. august 1997 på Holstebro Sygehus.

Gift den 21. december 2019 med Kasper Jakobsen.

Line har fået tilføjet Nordestgaard som mellemnavn så hun nu hedder Nordestgaard Andersen til efternavn.


0703020403-ja
Jesper Andersen

7.3.2.4.3  Jesper Andersen
Født den 14. januar 2000 på Holstebro Sygehus.


07030205-sa
Sørens mindeplade på kirkegården i Torsted

7.3.2.5  Søren Andersen
Født den 31. marts 1963 på Amtssygehuset i Ringkøbing.
Død den 5. april 1963 på Amtssygehuset i Ringkøbing.

Søren blev begravet på kirkegården i Torsted.


07030206-lha
Lars Henrik Nordestgaard Andersen

7.3.2.6  Lars Henrik Andersen
Født den 29. marts 1967 i Torsted.

Bor sammen med Tina Joanna Andersen, født den 9. august 1972 i Blackburn, England som datter af Joan og Bob Sykes.

Lars Henrik gik i Torsted skole fra 1. – 7. klasse og derefter 8. – 10. klasse på Tim skole. Derefter fortsatte han skolegangen på Ringkøbing Handelsskole med den 1-årige EFG efterfulgt af den 2-årige HH med afsluttende Højere Handelseksamen.

I 1987 blev han ansat som elev i Skatteforvaltningen på Rådhuset i Ringkøbing med jobrotation til Økonomisk Forvaltning og sideløbende skoleophold i Odder. Efter endt elevuddannelse blev han i 1989 fastansat i Budget- og Regnskabsafdelingen hvor han arbejdede indtil september 2004.

Lars Henrik var derefter ansat ved Ringkøbing Forsyning A/S, hvor han arbejdede med afregning af forbrugsafgifter (el og vand) og EDIEL-kommunikation (el-kunders mulighed for at skifte el-leverandør).

I 2008 blev Ringkøbing Forsyning A/S og Skjern Forsyning A/S fusioneret til Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S med hovedsæde i Innovest i Skjern.

Lars Henrik arbejder nu i selskabets driftsafdeling som projektkoordinator.

Lars Henrik fik i 2013 tilføjet Nordestgaard som mellemnavn, så hans fulde navn nu er Lars Henrik Nordestgaard Andersen.


070303-lnb
Hanna og Leif ved deres guldbryllup den 2. juli 2013

7.3.3  Leif Nordestgaard Bentzen
Født den 10. august 1938 i Sdr. Esp, Torsted.

Gift den 2. juli 1963 med Hanna Sig Nielsen , født den 19. juni 1943 som datter af Ellen og Svend Sig Nielsen, Højmark.

Leif isolerede indtil 1992, hvor han fra 1981-1992 var medejer af et isoleringsfirma. Han arbejdede derefter hos en tømrer, hvor de lavede skurvogne.

Han gik på efterløn i år 2000 og er nu folkepensionist.

Hanna var børnehaveklasseleder på Munkevængets skole i Kolding fra 1975-1989. Hun arbejdede derefter i 16 år som hjemmevejleder i et kommunalt bofællesskab for udviklingshæmmede.

Hun gik på efterløn den 1. oktober 2005.

Børn:
7.3.3.1  Mogens Sig Bentzen
7.3.3.2  Birgitte Sig Bentzen

070303a-lnb
Hanna og Leif med børn, børnebørn m.fl. i forbindelse med deres guldbryllup den 2. juli 2013


7.3.3.1  Mogens Sig Bentzen
Født den 19. november 1963.

Gift den 20. maj 1989 i Seest kirke med Tina Bjerg Jensen, født den 8. november 1965.

Mogens blev uddannet på politikontoret i Kolding i 1984. Han fik derefter arbejde i bogholderiet på Slotsmøllen.

I 1986 blev han vagtmesteraspirant hos Falck og senere vagtmester og var der indtil 1992.

Derefter blev han ansat i receptionen på Scandic, og var natportier indtil 2006.

Han er nu ansat på First Hotel i Kolding.

Børn:
7.3.3.1.1  Maria Sig Bentzen
7.3.3.1.2  Simon Sig Bentzen
7.3.3.1.3  Kamma Sig Bentzen


Maria med sønnen Mikas

7.3.3.1.1  Marie Sig Bentzen
Født den 27. februar 1989.

Børn:
7.3.3.1.1.1  Mikas Sig Bentzen, født den 4. november 2012. Døbt den 24. marts 2013.


Simon Sig Bentzen

7.3.3.1.2  Simon Sig Bentzen
Født den 3. marts 1993.

Gift den 18. august 2018 med Anders Lund, født den 20. februar 1990.

Simons fulde navn efter giftermålet er Simon Lund Sig Bentzen.


Kamma Sig Bentzen

7.3.3.1.3  Kamma Sig Bentzen
Født den 24. juni 1996.


Nuuk i Grønland den 24. december 2007

7.3.3.2  Birgitte Sig Bentzen
Født den 17. maj 1966.

Gift den 3. april 2004 i Simon Peters kirke i Kolding med Jan Røjkjær, født den 13. februar 1960.

Birgitte blev kontoruddannet på Danpo koncernen. Derefter flyttede hun til Århus og tog HF.

I 1992 startede hun på jordemoderuddannelsen på Jordemoderskolen i København, hvor hun blev færdiguddannet den 1. april 1995, og fik et halvt års vikariat på Hvidovre Hospital. Hun vendte derefter tilbage til Kolding, hvor hun arbejdede som jordemoder indtil den 15. april 2006.

Hun var ansat som instruktionsjordemoder, hvor hendes arbejde bestod i at undervise/vejlede jordemoderstuderende i Vejle Amt.

I 2007 tog Birgitte, Jan og børnene til Nuuk i Grønland, hvor Birgitte arbejdede som jordemoder og Jan på en døgninstitution for unge mellem 14-18 år.

Birgitte og Jan kom tilbage til Kolding fra Grønland i juli 2009, hvor de har købt hus.

Jan har taget uddannelse til pædagogisk assistent, og Birgitte har igen fået en fast stilling som jordemor på Kolding sygehus.

Børn:
7.3.3.2.1  Laura Sig Røjkjær, født den 21. december 1999.
7.3.3.2.2  Jeppe Sig Røjkjær, født den 6. april 2002.

 

Konfirmationsfotos af Laura og Jeppe Sig Røjkjær


7.3.4  Aage Nordestgaard Bentzen
Født den 18. januar 1947 i Sdr. Esp, Torsted.
Død den 10. januar 2018 i Tim. kors

Aage overtog fødegården efter sine forældre den 1. december 1977.

Han solgte senere gården til sin søster, Hanne (slægts-ID 7.3.5) hvorefter han flyttede til Tim.

Da Aage døde i 2018 blev følgende mindeord bragt i Dagbladet Ringkøbing-Skjern:

Dødsfald: Aage Nordestgaard Bentzen er død, han blev 71 år.

Aage blev født den 18. januar 1947 i Sdr. Esp. Han var nummer fire af en børneflok på seks.. Efter endt skolegang var han en vinter på Staby Efterskole. Så fulgte forskellige pladser ved landbruget.

Et højskoleophold på Uldum Højskole blev det også til, og der tog han livreddereksamen.

På Uldum Højskole var der mulighed for at melde sig på landbrugslinjen og dermed efterfølgende taget et ophold på et halvt år i Canada, og den mulighed benyttede han sig af.

Så fulgte flere pladser ved landbruget, og derefter købte han fødehjemmet i Sdr. Esp. Det drev han til 2006, hvor han solgte til søsteren og svogeren Hanne og Heinz.
Han købte så en andelsbolig på Trine Rahbeks Vej i Tim, og var glad for sit nye hjem.

Aage har altid interesseret sig for sport, især håndbold, badminton og folkedans, og i mange år var han aktiv i en eller flere af disse sportsgrene. Som efterlønner og pensionist var det via TV hans sportsinteresser blev tilgodeset.

Aage samlede familie og venner til sin 70 års fødselsdag i januar sidste år, og han døde pludselig kort før han kunne være fyldt 71.

Han var ugift.


Foto fra Hanne og Heinz’s guldbryllup den 14. november 2020

7.3.5  Hanne Nordestgaard Bentzen
Født den 16. september 1948 i Sdr. Esp, Torsted.

Gift den 14. november 1970 med Heinz Bruhn, født den 5. april 1948 i Sydslesvig som søn af Frida Bruhn.

Børn:
7.3.5.1  Henriette Nordestgaard Bentzen
7.3.5.2  Claus Nordestgaard Bruhn
7.3.5.3  Solveig Nordestgaard Bruhn


7.3.5.1  Henriette Nordestgaard Bentzen
Født den 12. november 1968.

Gift den 5. juni 1996 med Jimmy Østergaard. Ægteskabet blev senere opløst.


7.3.5.2  Claus Nordestgaard Bruhn
Født den 4. maj 1971.

Børn:
7.3.5.2.1  Camilla Johansen Bruhn, født den 13. december 1995.

Gift den 28. oktober 2006 med Betina Holmgaard, født den 23. juli 1971 som datter af Sonja og Mads Ringsted Holmgaard.

Betina har sønnen August, født den 22. april 1999, med ind i ægteskabet.

Familien bor i Ringkøbing

Børn:
7.3.5.2.2  Astrid Holmgaard Bruhn, født den 4. oktober 2004.
7.3.5.2.3  Naja Holmgaard Bruhn, født den 24. marts 2009.


070503-snb
Lasse og Solveig ved Bircks barnedåb den 24. juni 2012

7.3.5.3  Solveig Nordestgaard Bruhn
Født den 5. april 1981.

Bor sammen med Lasse Julius Ostermann Zeniak, født den 7. maj 1972 i Skamstrup.

Solveig er uddannet bygningskonstruktør og arbejder som byggeleder ved JAKON A/S.

Lasse er uddannet bygningssnedker og arbejder som projektchef på større byggepladser på Sjælland.

Familien bor på Vesterbro i København.

Børn:
7.3.5.3.1  Birck Willum Storm Nordestgaard, født den 13. januar 2012 på Rigshospitalet i København. Døbt den 24. juni 2012 i Skamstrup Kirke.
7.3.5.3.2  Mynte Viol Nordestgaard, født den 27. maj 2017.


7.3.6  Jens Ole Bentzen
Født den 12. september 1952 på Amtssygehuset i Ringkøbing.

Gift med Gunhild Thornfeldt, født den 3. juni 1953.

Jens Ole gik i skole indtil 9. klasse på Ø. Tim skole hvorefter han kom i lære i Grønbjerg Brugs. Han blev udlært i sommeren 1971 hvorefter han fik arbejde i Byggecentret på Ulfborg Tømmerhandel. Den 2. januar 1973 blev han soldat i Århus ved Telegrafen.

Efter soldatertiden fik han arbejde hos Falck i Bogense i maj måned 1974, hvor han stadigvæk er ansat. Han arbejder mest med ambulancekørsel.

Sideløbende med hans arbejde har han og Gunhild haft børn i pleje.

Jens Ole er som den eneste af sine søskende ikke døbt med Nordestgaard i navnet. Dette har familien senere fået tilføjet således at børnene nu også har Nordestgaard med i deres navne.

Børn:
7.3.6.1  Joachim Tornfeldt Bentzen
7.3.6.2  Camilla Tornfeldt Bentzen
7.3.6.3  Annine Tornfeldt Bentzen


07060301-jtb
Cornelius og Ludvig Bang Bentzen

7.3.6.1  Joachim Tornfeldt Bentzen
Født den 22. marts 1978.

Gift den 24. maj 2003 med Christina Bang Jacobsen, datter af Lisa og Sam Jacobsen.

Børn:
7.3.6.1.1  Ludvig Bang Bentzen, født den 30. november 2004.
7.3.6.1.2  Cornelius Bang Bentzen, født den 18. marts 2006.
7.3.6.1.2  Frigg Lisa Bang Bentzen, født den 4. marts 2013.


7.3.6.2  Camilla Tornfeldt Bentzen
Født den 25. august 1980.

Børn:
7.3.6.2.1 Estrid Nordestgaard Arndt, født den 21. februar 2017.
7.3.6.2.2 Harald Nordestgaard Arndt, født den 3. januar 2019.
7.3.6.2.3 Alva Nordestgaard Arndt, født den 5. oktober 2021.


7.3.6.3  Annine Tornfeldt Bentzen
Født den 2. februar 1984.

Børn:
7.3.6.3.1  Severin Nordestgaard Bagger, født den 17. april 2018.