0501a-mm
Mette Gejl Sørensen

5.1  Mette Madsen
Født den 22. december 1900 i Vorgod.
Død den 23. juli 1984 i Herning.

 

0501b-mm
Søren Peter Sørensen

Gift den 12. marts 1924 i Sdr. Omme Kirke med Søren Peter Sørensen , født den 12. november 1889 som søn af Madsine Kristine og Kristian Peter Sørensen, Tarm.
Søren døde den 15. april 1933 på statshospitalet i Sønderborg.

 

Ved giftermålet overtog Mette og Søren “Lille Kærgaard” efter Mettes forældre. De drev gården til 1933, men flyttede så til Sdr. Omme, hvor Søren døde kort efter. Han blev begravet på kirkegården i Sdr. Omme.

 

Efter Sørens død oprettede og drev Mette en systue.

 

Børn:
5.1.1  Olga Sørensen
5.1.2  Michael Sørensen

 

0501c-mm
Kristen Kristensen Gejl

Mette giftede sig igen den 31. maj 1942 med teglbrænder Kristen Kristensen Gejl , født den 28. august 1887 som søn af Maren og Iver Anton Kristensen Gejl, Sdr. Omme.

 

Efter kun seks års ægteskab døde Kristen den 19. november 1948 på Vejle Sygehus.

 

Efter Kristen død forblev Mette i sit hus i Sdr. Omme, men solgte i 1952 og tog plads som husbestyrerinde. I 1962 flyttede hun til Herning, hvor hun i en årrække boede på Danasvej og senere på H.C. Ørstedsvej.

 

Mette og Kristen blev begge begravet på kirkegården i Sdr. Omme.

 

0501d-mm 0501e-mm

Søren, Kristen og Mettes gravstene på kirkegården i Sdr. Omme

 


 

050101a-os
Olga og Henrik Immanuel Høst Risom

5.1.1  Olga Sørensen
Født den 21. februar 1925 i Sdr. Omme.
Død den 6. april 2020 i Herning.

 

Gift den 20. februar 1949 i Sdr. Omme med Henrik Imanuel Høstmark Risom , født den 18. september 1925 som søn af Johanne og Henrik Høstmark Risom, Sønderborg.
Henrik døde den 2. februar 2015 i Herning. Han blev begravet på Herning Nordre Kirkegård. kors

 

Olga blev uddannet som manufakturekspeditrice i Sdr. Omme. Uddannelsen suppleredes senere med på handelsskole og den udvidede højskole, HUH i Haslev. Indtil giftermålet arbejdede Olga i Grenå.

 

050101b-os
Olga og Henrik med døtrene Tove og Birgit

Henrik var uddannet ved toldvæsnet, og blev senere distriktstoldchef i Frederikshavn.

 

Olga og Henrik er begge begravet på Nordre Kirkegård  (Skovkirkegården) i Herning.

 

Børn:
5.1.1.1  Birgit Høstmark Risom
5.1.1.2  Jørgen Høstmark Risom
5.1.1.3  Tove Høstmark Risom

 

 


 

05010101-bhr
Birgit og Jens Jacob Eriksen Maul

5.1.1.1  Birgit Høstmark Risom
Født den 11. december 1949 i Grenå.

 

Gift den 20. oktober 1973 i Sct. Johannes Kirke i Herning med disponent Jens Jacob Eriksen Maul , født den 16. november 1948 i Vindum som søn af Else Marie og Jacob Tinus Eriksen Maul, Vindum.

 

Birgit arbejder som diabetessygeplejerske på Herning Sygehus.

 

Jens er trælastuddannet og arbejder som sælger på savværket Nørlund-Viskum Træ.

 

Birgit og Jens Jacob bor i Herning.

 

Børn:
Birgit og Jens mistede deres førstefødte, et tvillingepar født den 5. august 1974. Den lille dreng var død ved fødslen. Den lille pige blev hjemmedøbt, Mette Høstmark Maul. Hun døde dagen efter, den 6. august 1974.
5.1.1.1.1  Hanne Høstmark Maul
5.1.1.1.2  Mette Høstmark Maul

 


 

5.1.1.1.1  Hanne Høstmark Maul
Født den 23. august 1977 i Herning.

 

Gift den 23. juni 2008 i Taars kirke med Bjarne Clausen, født den 20. april 1967 i Taars.

 

Børn:
5.1.1.1.1.1  Julius Maul Clausen, født den 24. september 2006 på Hjørring Sygehus.
5.1.1.1.1.2  Frida Maul Clausen, født den 11. september 2008 på Hjørring Sygehus.

 


 

5.1.1.1.2  Mette Høstmark Maul
Født den 26. marts 1980 i Herning.

 

Gift den 15. september 2007 i Tjørring gamle Kirke med Claus Bækgaard Jakobsen, født den 13. juli 1979 i Herning.

 

Børn:
5.1.1.1.2.1  Laurids Maul-Jakobsen, født den 13. oktober 2008 på Skejby Sygehus.
5.1.1.1.2.2  Mikkel Maul-Jakobsen, født den 13. oktober 2008 på Skejby Sygehus. Død den 13. oktober 2008 på Skejby Sygehus.
5.1.1.1.2.3  Sigrid Maul-Jakobsen, født den 3. juni 2013.

 


 

Jørgens gravsten på Herning Nedre Kirkegård

5.1.1.2  Jørgen Høstmark Risom
Født den 2. maj 1952 i Grenå.
Død den 21. januar 1994 i Herning.

 

Gift den 7. maj 1977 i Hedager Kirke i Herning med Berit Østerlind, født den 9. maj 1951 i Sct. Josefs sogn i København.

 

Jørgen var uddannet ved handelshøjskolen, og var bogholder i et trælastfirma.

 

 

05010102-jhr
Berit Østerlind Risom

Berit er lærer.

 

Jørgen blev begravet på Herning Nordre Kirkegård.

 

Børn:
5.1.1.2.1  Casper Østerlind Risom
5.1.1.2.2  Camilla Østerlind Risom
5.1.1.2.3  Anne Sofie Østerlind Risom

 

 

 

 

 


 

5.1.1.2.1  Casper Østerlind Risom
Født den 11. november 1979.

 

Gift den 17. juli 2009 i Herning med Heidi Lago Jørgensen.

 

Casper har i forbindelse med giftermålet taget efternavnet Lago Risom.

 

Børn:
5.1.1.2.1.1  Lukas Lago Risom, født den 13. marts 2007 i Herning.
5.1.1.2.1.2  Simon Lago Risom, født den 26. november 2008 i Herning.
5.1.1.2.1.3  Jeppe Lago Risom, født den 13. august 2012 i Herning.

 


 

5.1.1.2.2  Camilla Østerlind Risom
Født den 20. februar 1984 i Herning.

 

Bor sammen med Kim Havemann Jensen, født den 24. juli 1984.

 

Børn:
5.1.1.2.2.1  Oscar Havemann Risom, født den 13. august 2012 i Herning.

 


 

5.1.1.2.3  Anne Sofie Østerlind Risom
Født den 3. november 1987 i Herning.

 


 

05010103-thr
Tove og Jens Otto Pedersen

5.1.1.3  Tove Høstmark Risom
Født den 13. marts 1955 i Herning.

 

Gift den 23. august 1975 i Hedeager Kirke i Herning med Jens Otto Petersen , født den 18. juni 1953 som søn af Kathrine Marie og Otto Pedersen, Herning.

 

Tove er sygeplejerske og Jens Otto er cand.merc.

 

Børn:
5.1.1.3.1  Nicolaj Høstmark Petersen
5.1.1.3.2  Frederik Høstmark Petersen

 


 

 

5.1.1.3.1  Nicolaj Høstmark Petersen
Født den 22. april 1977 i Århus.

 

Gift den 17. august 2002 i Århus Domkirke med Kristina Kaels Malmos, født i 1977.

 

Børn:
5.1.1.3.1.1  Anna Katrine Høstmark Malmos, født den 8. august 2003 i Århus.
5.1.1.3.1.2  Kristian Immanuel Høstmark Malmos, født i 2006 i Århus.

 


 

5.1.1.3.2  Frederik Høstmark Petersen
Født den 12. september 1980 i Århus.

 

Bor sammen med Maria Andersson, født den 7. oktober 1981 i Malling.

 

Børn:
5.1.1.3.2.1  Isabella Høstmark Andersson, født den 3. august 2011 i Århus.

 


 

Martha Petra og Michael Sørensen

5.1.2  Michael Sørensen
Født den 20. maj 1927 i Sdr. Omme.
Død den 7. september 2013. kors

 

Gift den 28. december 1957 i Lunde Kirke med Martha Petra Mortensen , født den 17. oktober 1927 som datter af Agnes Marie og Kristen Mortensen, Nørre Lydum.
Martha døde den 5. september 2018.kors

 

Michael arbejdede fra 1927 med landbrug, kun afbrudt af et ophold på Danebod højskole.

 

I 1954 købte han en landejendom i Hekkenfeldt i Lydum og siden blev to naboejendomme købt til, således at jorden var tillagt gården, mens naboejendommenes bygninger blev solgt fra.

 

050102a-mm
Petra og Michael Sørensens gravsten på kirkegården i Nr. Nebel

Samlet var der 62 tdr. land til ejendommen, der blev drevet med kødkvæg og kornavl.

 

Martha Petrea og Michael er begge begravet på kirkegården i Nr. Nebel.

 

Børn:
5.1.2.1  Marianne Sørensen
5.1.2.2  Søren Kristian Sørensen
5.1.2.3  Anne Marie Sørensen
5.1.2.4  Inge Lise Sørensen

 

Omkring nytåret 2009 skrev datteren, Inge Lise, følgende til hjemmesiden:

 

Mor og Far drev landbrug i en del år, Far var ude i stalden og marken og Mor var medhjælpende hustru, ellers passede hun hus og børn til punkt og prikke. Det var altid rart, at komme hjem fra skole og Mor var derhjemme, – vi kom aldrig hjem til et tomt hus.

 

I 1980 solgte Far køerne og beholdt ungkreaturer. Far dyrkede fortsat jorden, og kornet solgte han til sædekorn.

 

Ved siden af blev han graver og kirketjener ved Lydum Kirke.

 

Efter nogle år solgte han ungkreaturerne og gik ind i politik, hvor han sad to perioder i Blåbjerg Kommune i udvalget: Venstre.

 

I 1992 solgte de gården i Hekkenfeldt, Lydum og flyttede til Vadgårdsvej i Nr. Nebel i et dejligt parcelhuskvarter med en god stor have og dejlige naboer. Far og Mor har altid sat en stor ære i at have et pænt og respektabelt hus med have.

 

I 1994 gik Far på pension, Mor og Fars beskæftigelse blev nu en ny og spændende hobby nemlig turneringskroket, og i løbet af årene kom også billard og kortklub på banen.

 

Far fik konstateret en meget sjælden bindingsvævssygdom i de første år efter, at han gik på pension, hvor én af bivirkningerne fra medicinen bl.a. er, at han bliver hurtig forpustet. I de senere år har han haft svært ved at klare haven og huset, så de besluttede at sælge huset på Vadgårdsvej. De købte i stedet en andelsbolig i udkanten af byen i Nr. Nebel.

 

Far har altid haft “grønne fingre,” han nyder at så – plante og høste. Det går igen igennem hele hans liv: Først landmand – kirkegårdsgraver, nu er det haven, som står for tur og Mors vindueskarme. Vi børn har også glæde af alle hans blomster, for breder de sig for meget i haven, får vi aflæggerne.

 

Huset og haven er stadig Alfa og Omega for Far og Mor. Det skal se pænt ud, ude som inde.

 

I 2007 havde Mor og Far guldbryllup, hvor vi samlede venner/bekendte og familie til en festlig dag.

 

050102b-mm 050102c-mm

Lydum Kirke og Nr. Nebel Kirke

 


 

5.1.2.1  Marianne Sørensen
Født den 12. marts 1959 i Lydum.

 

Gift den 1. maj 1982 med Poul Møller Hansen , født den 15. december 1955 som søn af Signe og Hans Møller Hansen, Lydum.
Efter giftermålet hedder Marianne, Hansen til efternavn.

 

Marianne er uddannet kontorassistent og Poul er elektriker.

 

Familien bor i Troldhede.

 

Børn:
5.1.2.1.1  Iben Møller Hansen
5.1.2.1.2  Sanni Møller Hansen
5.1.2.1.3  Stine Møller Hansen

 


 

5.1.2.1.1  Iben Møller Hansen
Født den 18. juni 1984.

 

Iben er uddannet kontorassistent.

 


 

5.1.2.1.2  Sanni Møller Hansen
Født den 5. februar 1988.

 

Gift den 5. oktober 2012 med Martin Winther Simonsen, født den 8. januar 1983.

 

Sanni er uddannet butiksslagter og Martin er uddannet bager.

 

Sanni og Martin hedder nu Møller Simonsen til efternavn.

 

Børn:
5.1.2.1.2.1  Liva Møller Simonsen, født den 24. august 2010.
5.1.2.1.2.2  Alma Møller Simonsen, født den 4. september 2013.

 


 

5.1.2.1.3  Stine Møller Hansen
Født den 22. marts 1993.

 

Bor sammen med Henrik Højris Jensen.

 

Stine arbejder som Økonomiassistent og Henrik er Tømrersvend.

 

Børn:
5.1.2.1.3.1 Lauge Møller Højris, født den 12. februar 2017.
5.1.2.1.3.2 Alfred Møller Højris, født den 19. august 2019.

 


 

5.1.2.2  Søren Kristian Sørensen
Født den 6. juli 1960 i Hekkenlfeld, Lydum sogn.

 

Gift den 28. maj 1994 med Anita Sperber Jensen, født den 1. september 1966 som datter af Jette og Kaj Nygaard Olesen.
Ægteskabet blev opløst den 20. december 2001.

 

Børn:
5.1.2.2.1 Simon Sørensen
5.1.2.2.2 Rasmus Sørensen
5.1.2.2.3 Nanna Sørensen

 

Søren giftede sig igen den 23. juli 2009 med Randi Bjerregaard Pedersen, født den 8. april 1957 som datter af Anna Elise Bjerregaard Pedersen og Holger Gunner Pedersen, Malt Vejen.
Efter giftermålet tog Randi efternavnene Bjerregaard Sørensen.

 

Randi er uddannet socialpædagog og arbejder som sådan og Søren Kristian driver selvstændig tømrerfirma.

 


 

5.1.2.2.1 Simon Sørensen
Født den 24. marts 1988.

 

Bor sammen med Mia Lorendsen, født i 1994. Hun har sønnen William, født den 23. juni 2013.

 

Børn:
5.1.2.2.1.1 Mille Sørensen, født den 29. december 2015.

 


 

5.1.2.2.2 Rasmus Sørensen
Født den 26. oktober 1989.

 

Bor sammen med Liselotte Fryhstyck, født den 1. august 1995.

 

Børn:
5.1.2.2.2.1 Bjørn Sørensen, født den 13. marts 2016.

 


 

5.1.2.2.1 Nanna Sørensen
Født den 22. marts 1998.

 


 

5.1.2.3  Anne Marie Sørensen
Født den 27. december 1962.

 

Gift den 7. juli 1995 med Per Rasmussen, født den 2. april 1961 som søn af Kristine og Kaj Viggo Rasmussen, Lydum.
Anne Maries fulde navn er efter giftermålet Anne Marie Rasmussen.

 

Anne Marie er butiksassistent hos en slagter og Per er elektriker.

 

Familien bor i Lydum i Varde kommune.

 

Børn:
5.1.2.3.1  Leon Rasmussen
5.1.2.3.2  Pernille Gry Rasmussen

 


 

5.1.2.3.1  Leon Rasmussen
Født den 13. december 1986.

 

Bor sammen med Nicoline Førby Olsen. Nicoline har en datter, Isabella Førby Kjær, født den 27. marts 2010, fra et tidligere forhold.

 

Familien bor i Esbjerg.

 

Børn:
5.1.2.3.1.1 Amanda Førby Rasmussen, født den 23. juni 2013.
5.1.2.3.1.2 Johannes Førby Rasmussen, født den 14. april 2015.

 


 

5.1.2.3.2  Pernille Gry Rasmussen
Født den 18. april 1994.

 


 

05010204b-ils
Inge Lise og Hans Henrik ved giftermålet i 1994

5.1.2.4  Inge Lise Sørensen
Født den 19. september 1966.

 

Gift den 23. juli 1994 med Hans Henrik Aarøe Pedersen, født den 21. maj 1962 som søn af Annelisbet Aarøe og Laurits Knudsen Pedersen, Middelfart.

 

Inge Lise er bager og Hans Henrik er murer.

 

Inge Lise er gået i gang med at uddanne sig som ernæringsassistent.

 

Familien bor i Genner i Aabenraa kommune.

 

Børn:
5.1.2.4.1 Hans Christian Aarøe Pedersen
5.1.2.4.2 Jonathan Aarøe Pedersen
5.1.2.4.3 Sebastian Aarøe Pedersen

05010204d-ils 05010204c-ils

Hans Henrik med sønnerne Hans Christian, Sebastian og Jonathan samt Hans Henrik og Inge ved deres Kobberbryllup

 


 

5.1.2.4.1 Hans Christian Aarøe Pedersen
Født den 9. marts 1995.

 

Hans Christian blev udlært som salgsassistent den 1. august 2019. Han fik en fagprøve pris for sin opgave som blev overrakt til ham på Børsen den 1. oktober 2019.

 

Han bor i egen lejlighed i Haderslev

 


 

5.1.2.4.2 Jonathan Aarøe Pedersen
Født den 8. august 1997.

 

Børn:

5.1.2.4.2.1 Agnes Ager Aarøe Pedersen, født den 2. februar 2017.

 

Jonathan er i lære som murer.

 

 


 

5.1.2.4.3 Sebastian Aarøe Pedersen
Født den 22. december 1999.

 

Sebastian går på Handelskolen i Aabenraa HTX international årgang og har været i Berlin på studietur i 2018, rejser igen på studietur til Kina, Marts 2019
Han bor herhjemme og hjælper far med den daglige drift af vores hobbyejendom med hans egen ko og kalve.