0504a-amm
Anna Marie og Antonius Sørensen Jensen

5.4  Anna Marie Madsen
Født den 17. marts 1907 i Vorgod.
Død den 11. november 1999 i Brande.

 

Gift den 2. februar 1934 i Give Kirke med Antonius Sørensen Jensen , født den 25. marts 1898 som søn af Karen og Theodor Jensen, Store Horslunde ved Give.
Antonius døde den 19. maj 1988 i Brande.

 

Anna arbejdede forskellige steder ved husgerning indtil giftermålet.

 

0504b-amm
Antonius og Anna Maries gravsten på kirkegården i Brande

Allerede på det tidspunkt drev Antonius en ejendom, der var udstykket fra hans fødehjem.

 

Denne ejendom solgte de i 1947, hvorefter de overtog selve fødehjemmet, som de så drev til 1972, hvorefter den afhændedes til sønnen Ove.

 

Anna og Antonius flyttede i 1973 til Brande, hvor de havde bygget hus på Brandlundvej.

 

I 1987 flyttede de i beskyttet bolig på Søndervænget. Her døde Antonius i 1988.

 

I november 1998 flyttede Anna på plejecentret Engparken, hvor hun boede indtil sin død i 1999.

 

Anna og Antonius blev begge begravet på Vestre Kirkegård i Brande.

 

Børn:
5.4.1  Tage Mikael Jensen
5.4.2  Karen Kirstine Jensen
5.4.3  Bodil Agnethe Jensen
5.4.4  Sonja Elisabeth Jensen
5.4.5  Ove Sigfred Jensen

 


 

5.4.1  Tage Mikael Jensen
Født den 30. juli 1934 i Store Vorslunde, Give.

 

Gift den 18. juli 1963 med Karen Lerche Jensen, født den 20. februar 1940 som datter af Anna Lerche og Aksel Jensen, Hald ved Randers.

 

Tage er uddannet ved landbruget ved bl.a. Borris Landbrugsskole. I 1964 købte de gården Præstegårdsvej 4, Blåhøj, der var udstykket fra præstegården med 23 ha og med bygninger opført i 1938. I 1970 byggede de til stuehuset og moderniserede siden kostald, svinestald og maskinhus, – det meste ved selvbyggeri. Gården drives med malkekøer, opdræt af fedekalve samt svineproduktion. Der er købt jord til i alt 74 ha ager og 4 ha eng og skov.

 

I 1996 overtog sønnen Bjarne gården. Karen og Tage købte hus på Blåhøj Kirkevej 45. Tage har siden arbejdet hos Bjarne.

 

Karen passede børn i en puljeinstitution, indtil hun gik på efterløn.

 

Børn:
5.4.1.1  Annegrethe Lerche Jensen
5.4.1.2  Bjarne Lerche Jensen

 


 

5.4.1.1  Annegrethe Lerche Jensen
Født den 11. marts 1965.

 

Gift den 18. november 1995 med Michael Holm, født den 1. oktober 1964 som søn af Bente og Kaj Holm, Grindsted.

 

Annegrethe er uddannet sygeplejerske og arbejder på Give Sygehus. Michael arbejder som portør i Billund lufthavn.

 

I 1993 købte de gården Ravlundvej 20 i Filskov, der med dens 40 ha drives med kødkvæg.

 

Børn:
5.4.1.1.1  Kasper Lerche Holm, født den 1. marts 1995.
5.4.1.1.2  Mille Lerche Holm, født den 16. august 1996.
5.4.1.1.3  Lykke Lerche Holm, født den 9. juli 1999.

 


 

5.4.1.2  Bjarne Lerche Jensen
Født den 7. april 1968.

 

Gift den 2. maj 1992 med Jette Kristensen, født den 23. februar 1967 som datter af Ruth og Ejner Kristensen, Grindsted.
Familien har slettet “Jensen”, så efternavnet nu er Lerche.

 

Bjarne er uddannet ved landbruget ved bl.a. Grindsted Landbrugsskole.

 

Den 1. januar 1996 overtog Jette og Bjarne fødehjemmet, Præstegårdsvej 4, og har udvidet med frilandssøer med tilhørende jordareal på 125 ha.

 

Jette er butiksuddannet.

 

Børn:
5.4.1.2.1  Pernille Lerche, født den 19. januar 1993.
5.4.1.2.2  Annemette Lerche, født den 20. januar 1995.
5.4.1.2.3  Heidi Lerche, født den 5. august 1997.

 


 

050402-kkj
Thomas’ gravsten på kirkegården i Aulum

5.4.2  Karen Kirstine Jensen
Født den 26. marts 1936 i Store Vorslunde, Give.

 

Gift den 28. juli 1957 med Thomas Mortensen Mikkelsen , født den 2. august 1931 som søn af Sigrid og Johannes Kristian Mikkelsen, Løvel.
Thomas døde den 11. december 1996.

 

Karen var på Rønshoved Højskole og arbejdede derefter ved husgerning indtil giftermålet.

 

Thomas var uddannet mejerist, men tog i 1968 uddannelse som kørelærer og virkede ved det, indtil sygdom tvang ham til at stoppe.

 

050402-kkj2
Aulum Kirke

I 1976 blev Karen også kørelærer og sammen drev de deres virksomhed i Aulum.

 

Thomas blev begravet på kirkegården i Aulum.

 

Karen bor i Aulum.

 

Børn:
5.4.2.1  Sigrid Mikkelsen
5.4.2.2  Jens Arne Mikkelsen
5.4.2.3  Lone Mikkelsen

 


 

5.4.2.1  Sigrid Mikkelsen
Født den 20. november 1957 i Aulum.

 

Gift den 31. august 1985 med Jan Nørby , født den 6. maj 1956 som søn af Asta og Helmut Møller Nørby, Løgumkloster.

 

De boede i Tønder til 1990, da ægteskabet blev opløst, hvorefter Sigrid flyttede til Holstebro.

 

Børn:
5.4.2.1.1  Kåre Mikkelsen Nørby
5.4.2.1.2  Hanne Gro Mikkelsen Nørby

 

Sigrid blev gift igen den 4. april 2003 med lektor Karsten Tarp, født den 19. december 1946 som søn af Margrethe og Arne Jensen, Sønderborg.

 

Sigrid er uddannet sygeplejerske.

 

Sigrid og Karsten bor i Mejdal ved Holstebro.

 


 

5.4.2.1.1  Kåre Mikkelsen Nørby
Født den 2. juni 1985.

 

Gift den 14. august 2010 i Borbjerg kirke med Line Engell Mortensen, datter af Birthe Engell Mortensen og Per Risgaard Mortensen.
I forbindelse med giftermålet skiftede de begge navne, så de har det fælles efternavn Engell Nørby.

 

Både Line og Kåre blev i 2012 uddannet civilingeniører fra Aalborg Universitet, – Line indenfor vej og trafik og Kåre indenfor proceskontrol.’

 

Familien bor i Holstebro.

 

Børn:
5.4.2.1.1.1  Birk Engell Nørby, født den 11. april 2014.

 


 

5.4.2.1.2  Hanne Gro Mikkelsen Nørby
Født den 9. august 1988.

 


 

5.4.2.2  Jens Arne Mikkelsen
Født den 4. november 1960 i Aulum.

 

Gift den 30. marts 1996 med Helle Stengård, født den 5. april 1966 som datter af Lis og Keld Stengård, Aulum.

 

Jens Arne er uddannet møbelekspedient og Helle er uddannet socialpædagog.

 

Familien bor i Aulum.

 

Børn:
5.4.2.2.1  Nanna Stengård Mikkelsen, født den 21. marts 1991.
5.4.2.2.2  Sahra Stengård Mikkelsen, født den 18. september 1992.
5.4.2.2.3  Jeppe Stengård Mikkelsen, født den 26. februar 1997.

 


 

5.4.2.3  Lone Mikkelsen
Født den 28. december 1962.

 

Gift med Anders Vestergaard , født den 11. november 1945 som søn af Margrethe og Arnold Ingvar Vestergaard, Hadsund.

 

Lone er læge med egen lægepraksis i Hobro og Anders er maskiningeniør.

 

Familien bor i Hadsund.

 

Børn:
5.4.2.3.1  Lennart Mikkelsen Vestergaard, født den 25. maj 1995.
5.4.2.3.2  Liane Mikkelsen Vestergaard, født den 20. august 2000.

 


 

5.4.3  Bodil Agnethe Jensen
Født den 24. marts 1938.

 

Gift den 18. august 1962 med Henning Emil Pedersen , født den 2. august 1939 som søn af Asta Elisabeth og Emil Pedersen, Herning.
Ægteskabet blev senere opløst.

 

Bodil var på Rønshoved Højskole og arbejdede derefter ved husgerning. Fra 1967 og ca. 10 år frem var Bodil vikar i folkeskolen ved Helle Kommune og underviste også på aftenskole. I 1976 – 79 tog hun uddannelse i håndarbejde og formning ved Esbjerg seminarium.

 

Hun arbejdede derefter i 8 år som uuddannet beskæftigelsesvejleder. I 1987 – 88 blev Bodil uddannet som beskæftigelsesvejleder ved Beskæftigelsesvejlederskolen i Brande, og arbejdede siden i Fredericia.

 

I 1999 gik hun på efterløn og er bosat i Fredericia.

 

Børn:
5.4.3.1  Anette Førgaard Pedersen
5.4.3.2  Birgitte Pedersen

 


 

5.4.3.1  Anette Førgaard Pedersen
Født den 9. juli 1964.

 

Gift den 11. november 1994 med Preben Westergaard Nielsen, født den 28. september 1958 som søn af Andrea Westergaard og Alfred Nielsen.

 

Anette er uddannet fysioterapeut og arbejder som klinikunderviser, overfysioterapeut og visitator.

 

Preben er tømmermester i Glejbjerg, hvor familien også bor.

 

Børn:
5.4.3.1.1  Christian Førgaard Pedersen, født den 25. september 1991.
5.4.3.1.2  Jacob Førgaard Pedersen, født den 12. februar 1995.

 


 

5.4.3.2  Birgitte Pedersen
Født den 21. juli 1966.

 

Gift den 2. januar 1997 med cand. jur. scient. pol. Peter Hove, født den 30. november 1963 som søn af Kamma Petersen og Willy Ernst Hove.

 

Birgitte er uddannet cand. jur. og arbejder i indenrigsministeriet, statsamtet og familiestyrelsen.

 

Familien bor i Karlslunde.

 

Børn:
5.4.3.2.1  Emilie Cathrine Hove, født den 8. november 1997.
5.4.3.2.2  Marie-Louise Hove, født den 20. september 2001.

 


 

5.4.4  Sonja Elisabeth Jensen
Født den 24. december 1941.
Død den 29. april 1986.

 

Gift den 7. maj 1971 med Anders Vestergaard, født den 11. november 1945 som søn af Margrethe Overgaard og Arnold Vestergaard, Hadsund.

 

Sonja var elev på Vestbirk Højskole. Hun blev senere uddannet til børneforsorgspædagog og arbejdede som sådan ved Hostrup Højskolehjem i Hobro indtil hun blev dagplejemor.

 

Sonja døde under et ferieophold på Rhodos i Grækenland efter en tragisk ulykke.

 

Børn:
5.4.4.1  Anni Vestergaard
5.4.4.2  Carsten Vestergaard

 


 

5.4.4.1  Anni Vestergaard
Født den 23. januar 1972.

 

Anni er uddannet som grafisk designer i 2002. Hun arbejder i dag som selvstændig grafisk designer i København.

 


 

5.4.4.2  Carsten Vestergaard
Født den 17. december 1973.

 

Gift den 22. maj 2004 med Ann-Berit Lauritsen, født den 31. august 1971 som datter af Krista Kristensen og Peder Lauritsen.
Ægteskabet blev senere opløst.

 

Carsten er uddannet maskiningeniør og arbejder i Ry hvor han også bor.

 

Børn:
5.4.4.2.1  Emil Andreas Vestergaard, født den 20. juni 2002.
5.4.4.2.2  Anna Elisabeth Vestergaard, født den 20. marts 2005.

 


 

Ove og Anna Rørby Jensen

5.4.5  Ove Sigfred Jensen
Født den 11. januar 1950.
Død den 20. januar 2007.

 

Gift den 11. august 1973 med Anna Rørby Pedersen, født den 29. juni 1951 som datter af Ester Rørby og Kristian Evald Pedersen, Flø.

 

Ove kom efter 7. klasse ud at tjene ved landbruget på Brande-egnen. Han var elev på Vesterlund ungdomsskole, aftjente sin værnepligt i Fredericia i 1971 og var på Hammerum landbrugsskole i perioden 1971-72.

 

Oves gravsten på kirkegården i Vorslunde

I oktober 1972 overtog han fødehjemmet på 19 ha efter sine forældre. Han lejede nabojord, så der blev drevet 55 ha.

 

Anna blev i 1973 udlært i radio- og musikforretning i Herning, men har siden giftermålet været medhjælpende hustru sammen med, at hun siden 2002 har været afløser for kirketjeneren i Vorslunde kirke. De 19 ha er forpagtet ud fra januar 2007.

 

Anna stoppede i 2009 sit arbejde som afløser for kirketjeneren i Vorslunde, og gik den 1. november 2013 på efterløn efter at have været kirketjener ved Brande kirke.

 

Anna solgte den 1. november 2012 ejendommen i Vorslunde til sønnen, Jan (slægts-ID 5.4.5.3).

 

Ove blev begravet på kirkegården i Vorslunde.

 

Børn:
5.4.5.1  Jørgen Rørby Jensen
5.4.5.2  Jesper Rørby Jensen
5.4.5.3  Jan Rørby Jensen

 

Anna giftede sig igen den 28. juni 2013 med Georg Ravnsbjerg Madsen, født den 21. juni 1947 som søn af Marie Kirstine Madsen og Viggo Georg Madsen.

 

Anna og Georg bor i Brande.

 

050405c-osf
Bagerst fra venstre.: Diana Dahl Sørensen (bor sammen med Jan), Jan Rørby Jensen, Jørgen Rørby Pripsøe, Jesper Rørby Plauborg med Caroline Rørby Plauborg på armen, Pernille Veie Plauborg, gift med Jesper) med Emilie Rørby Plauborg på armen. Forrest fra venstre.: Anna Rørby Jensen (enke efter Ove Sigfred Jensen), Tobias Rørby Pripsøe og foran ham Mikkel Rørby Pripsøe


 

5.4.5.1  Jørgen Rørby Jensen
Født den 17. januar 1976.

 

Gift den 27. august 2005 med Zarah Pripsøe, født den 18. juli 1977 som datter af Ingrid Pripsøe og Erik Normann Nielsen.
Ægteskabet blev opløst i 2013.

 

Jørgen slettede efter giftermålet efternavnet Jensen så han nu hedder Rørby Pripsøe til efternavn.

 

Jørgen var på Ollerup Gymnastikhøjskole. Han er uddannet butiksassistent hos Dansk Radio Teknik i Vejle og arbejder nu hos TDC erhverv i Vejle.

 

Jørgen bor i Høgsholt ved Vejle.

 

Børn:
5.4.5.1.1  Tobias Rørby Pripsøe, født den 24. december 2006.
5.4.5.1.2  Mikkel Rørby Pripsøe, født den 1. december 2009.

 


 

05040502-jrj
Jesper og Pernille Rørby Plauborg

5.4.5.2  Jesper Rørby Jensen
Født den 27. marts 1979.

 

Gift den 15. august 2009 med Pernille Veie Plauborg, født den 6. december 1983 som datter af Bente Susanne Veie Jacobsen og Jørn Plauborg.

 

Jesper har efter giftermålet slettet Jensen så han nu hedder Rørby Plauborg til efternavn.

 

 

Jesper blev udlært elektronikmekaniker i 2000 og afsluttede data-ingeniøruddannelsen i 2005. Han arbejder nu som data-ingeniør.

 

 

0504050201-erp
Emilie Rørby Plauborg

Pernille blev uddannet som sygeplejerske i 2011 og arbejder nu på Åbenrå Sygehus.

 

De er bosat i Vester Sottrup ved Sønderborg.

 

Børn:
5.4.5.2.1  Emilie Rørby Plauborg, født den 25. maj 2011.
5.4.5.2.2  Caroline Rørby Plauborg, født den 15. oktober 2014.

 

 

 

 

 

 


 

5.4.5.3  Jan Rørby Jensen
Født den 30. april 1987.

 

Bor sammen med Diana Dahl Sørensen, født den 28. november 1992 som datter af Sanne Dahl Thomsen og Johnny Anker Sørensen.

 

Jan blev udlært tømrer i 2008. Han startede selvstændig tømrervirksomhed 1. april 2009. Han overtog ejendommen på Skolevej i Vorslunde, den 1. november 2012 efter sin mor. Jorden er forpagtet ud.

 

Diana er udlært dyrepasser med speciale i heste.