0505a-kg
Ida Marie og Jens Kristian Olesen

5.5  Ida Marie Madsen
Født den 29. marts 1909 i Vorgod.
Død den 9. april 1995.

 

Gift den 5. maj 1932 i Sdr. Omme Kirke med Jens Kristian Olesen , født den 27. marts 1911 som søn af Marie Karoline Olesen, Sdr. Omme.
Jens Kristian døde den 26. oktober 1992.

 

Ida Marie tjente på landet fra 1922 og indtil giftermålet. Hun og Jens overtog derefter “Lille Kjærgaard” efter Idas søster, Mette.

 

0505b-imm
Jens og Ida Maries gravsten på kirkegården i Sdr. Felding

I 1936 solgte de gården og flyttede til Sdr. Felding. Her arbejdede Jens med lidt forskelligt – han kørte bl.a. rutebil i 23 år.

 

Ida Marie og Jens Kristian blev begge begravet på kirkegården i Sdr. Felding.

 

Læs erindringer om Ida og Jens Kristian skrevet af Frede, Else og Inga.

 

Børn:
5.5.1  Frede Mikael Olesen
5.5.2  Gerda Marie Kirstine Olesen
5.5.3  Else Kirstine Olesen
5.5.4  Inga Elisabeth Olesen

 


 

5.5.1  Frede Mikael Olesen
Født den 21. december 1933 i Sdr. Omme.
Død den 21. oktober 2008.

 

Gift den 9. april 1966 med Ellen Jensen, født den 16. marts 1920.
Ellen døde den 7. marts 2000.

 

Frede var uddannet gartner og drev i mange år et gartneri i udkanten af Odense.

 

Ellen og Frede blev begge begravet ved Vor Frelsers Kirke i Odense.

 

Børn:
5.5.1.1  Allan Bech Olesen

 


 

5.5.1.1  Allan Bech Olesen
Født den 11. december 1948.
Død den 1. oktober 2013. kors

 

Gift den 5. april 1975 med sygeplejerske Michaela Jørgensen. Ægteskabet blev opløst i 1985.

 

Børn:
5.5.1.1.1  Julie Bech Olesen
5.5.1.1.2  Steen Bech Olesen

 

Allan giftede sig igen den 10. marts 1990 med Lissi Hede Merstrand, født den 7. november 1946.
Lissi har 3 børn fra et tidligere ægteskab.

 

Den 1. august 2006 fortalte Allan følgende til slægtshjemmesiden:

 

Min mor og far havde et gartneri lige uden for Odense. I starten dyrkede de agurker og derefter Plumosus (snitgrønt).

 

I begyndelsen af 70’erne slog de om til potteplanter med bl.a. Siningia (Gloxinia) og Cissus (kongevin). Den helt store begivenhed var, at de fandt en helt ny sort i én plante med større og mere fligede blade. En sensation, man ikke oplevede hver dag den gang. På en udstilling i Fyns Forum i 1975 blev planten døbt i champagne og fik min mors navn. Det fulde navn blev Cissus ’Ellen Danica’.

 

Min mor døde efter længere tids sygdom den 7. marts 2000, og blev begravet i Vor frelsers Kirke i Odense. Min far har haft flere blodpropper, men har det efter omstændighederne udmærket, og bor nu i beskyttet bolig i Odense.

 

Jeg er uddannet gartner i 1971. I 1978 blev jeg ansat som sælger af småplanter til gartnerier på GASA Odense. I dag er jeg salgschef for GASA Young Plants A/S med team på 24 medarbejdere.

 

Lissi og jeg boede i Stige, Odense N, indtil 1997. Da købte vi mine forældres hus i Højby, Odense S.

 

Lissi har tre børn, som jeg også kalder mine. Alle er gift eller har kærester. Til sammen har vi 8 børnebørn, og når den nærmeste familie er samlet, er vi 21 personer.

 


 

5.5.1.1.1  Julie Bech Olesen
Født den 7. februar 1972.

 

Gift den 17. marts 2001 med Poul Juul Christensen.

 

Børn:
5.5.1.1.1.1  Isak Juul Christensen, født den 3. marts 1999.
5.5.1.1.1.2  Ida Juul Christensen, født den 15. august 2001.

 


 

5.5.1.1.2  Steen Bech Olesen
Født den 28. maj 1975.

 


 

5.5.2  Gerda Marie Kirstine Olesen
Født den 25. april 1935 i Lille Kjærgaard, Sdr. Omme.
Død den 28. juli 2002.

 

Gift den 30. december 1956 med planlægningsassistent Erik Lauritsen.

 

Gerda var handelsuddannet.

 

Gerda blev begravet på kirkegården i Vojens.

 

Børn:
5.5.2.1  Karin Lauritsen
5.5.2.2  Maj-Britt Lauritsen

 


 

5.5.2.1  Karin Lauritsen
Født den 18. juni 1957.

 


 

5.5.2.2  Maj-Britt Lauritsen
Født den 6. september 1961.

 

Gift den 5. oktober 2002 med Claus Ove Andersen, født den 4. marts 1960 som søn af Esther og Svend Andersen.
Claus havde Andreas, født i 1989 og Magnus, født i 1993, med ind i ægteskabet.

 

Maj-Britt er uddannet fritidspædagog og leder af et specialfritidshjem for børn med psykisk udviklingshæmning.

 

Claus er uddannet folkeskolelærer og ansat ved en privatskole.

 

Familien bor i Tåstrup.

 

Børn:
5.5.2.2.1  Hasse Daniel Lauritsen, født den 11. februar 1987. Hasse blev adopteret af Claus, da Maj-Britt og Claus indgik ægteskab.

 


 

5.5.3  Else Kirstine Olesen
Født den 22. november 1937 i Sønder Felding.

 

Gift den 23. juli 1960 i Sdr. Felding Kirke med Henning Eli Lindgren Larsen , født den 23. juli 1930 som søn af Gerda Marie og Svend Aage Larsen, Fuglebjerg sogn.

 

Else blev oprindeligt uddannet på Hindholm Seminarium, det senere Hindholm Socialpædagogiske Seminarium og arbejdede på et børnehjem i Sorø. Else uddannede sig senere til Teknisk Assistent og arbejdede en årrække hos et større rådgivende ingeniørfirma.

 

Blev gift med Henning, der drev 3. generation selvstændig Malermestervirksomhed i Fuglebjerg.

 

Henning ligger nu begravet på Fuglebjerg Kirkegård.

 

Børn:
5.5.3.1  Bo Lindgren Larsen
5.5.3.2  Ann Lindgren Larsen

 


 

5.5.3.1  Bo Lindgren Larsen
Født den 9. december 1961 i Rude ved Fuglebjerg.

 

Samlevende siden 1988 med Hanne Christa Torp , født den 8. december 1954 i Viborg.

 

Bo gik på gymnasiet i Slagelse. Blev efter aftjening af værnepligt og uddannelse til Sergent i Militærpolitiet cand.merc.aud. fra Handelshøjskolen i København (CBS). Har senere gjort karriere i den finansielle sektor.

 

Hanne Christa tog HF på Viborg Katedral Skole og er siden uddannet på Århus Universitet og har siden gjort karriere på henholdsvis Handelshøjskolen, Århus- og Københavns Universitet.

 

Hanne Christa og Bo bor på Frederiksberg i København.

 

Børn:
5.5.3.1.1  Freja Lindgren Torp, født den 1. marts 1991. Freja blev student fra Øregård gymnasium i 2011. Hun flyttede i 2013 til Vanløse og læser p.t. (2013) Idræt.

 


 

5.5.3.2  Ann Lindgren Larsen
Født den 10. september 1964 i Fuglebjerg.

 

Samlevende siden 1985 med Keld Gunner Harder Andersen, født den 2. februar 1964 i Hersted Øster.

 

Ann er uddannet Social og Sundhedsassistent i 2000 og har siden haft 25 års jubilæum som ansat på Bostedet Karen Marie.

 

Keld er uddannet Landmand fra Lyngby Landbrugsskole i 1985 og Regnskabs-tekniker fra Vejlby Landbrugsskole 1991 og Kloakmester i 1996.

 

Familien bor i Tornemark, på sydvest Sjælland

 

Børn:
5.5.3.2.1  Bjørn Lindgren Andersen, født den 5. september 1993.
5.5.3.2.2  Thor Lindgren Andersen, født den 29. oktober 1996.

 


 

5.5.4  Inga Elisabeth Olesen
Født den 15. september 1940 i Sdr. Felding.

 

Gift den 15. september 1962 med Svend Kjær , født den 18. februar 1937 som søn af Marie og Aksel Kjær, Skovbjerg i Sdr. Felding.

 

Inga blev uddannet sygeplejerske i 1962 fra Herning Sygeplejeskole og var i 32 år ansat ved Struer kommune som hjemmesygeplejerske.

 

Svend blev i 1955 uddannet kommis i Faste Brugs og var derefter ansat tre steder inden han blev ansat som uddeler i Øster Hjerm Brugs fra 1962 til 1997.

 

I perioden fra 1970 til 1992 ændredes brugsen gradvis fra at være almindelig landbrugs til også at handle med byggematerialer. Kolonialafdelingen lukkede i 1992, og forretningen kører nu videre som ren trælasthandel, men drives stadig som brugs.

 

Inga og Svend bor i Hjerm.

 

Børn:
5.5.4.1  Peder Kjær
5.5.4.2  Ole Kjær
5.5.4.3  Søren Kjær

 


 

5.5.4.1  Peder Kjær
Født den 16. juni 1963 i Øster Hjerm.

 

Gift den 5. august 1995 med Anne Hansen, født den 21. januar 1970 i Rudkøbing.
I forbindelse med giftermålet skiftede Anne Hansen navn til Anne Kjær.

 

Peter gik på gymnasiet i Struer og blev cand.scient.adm. i 1990 fra Roskilde universitetscenter og Pd.D i Statsvetenskap i 1996 fra Stockholms Universitet. I 1997 blev han ansat på Institut for Organisation og Arbejdssociologi ved Handelshøjskolen i København, hvor han nu er lektor.

 

Anne gik på gymnasiet i Svendborg og blev cand. scient. pol. i 1998 fra Københavns Universitet. Anne arbejder nu som specialkonsulent i Økonomistyrelsen under Finansministeriet i København.

 

Anne og Peter bor i København.

 

Børn:
5.5.4.1.1  August Kjær, født den 8. marts 2000.
5.5.4.1.2  Magda Kjær, født den 30. oktober 2002.

 


 

5.5.4.2  Ole Kjær
Født den 11. februar 1967 i Øster Hjerm.

 

Gift den 26. marts 1994 i Hasseris kirke med Bitten Schjødt Koch, født den 15. september 1968 i Rødding.
I forbindelse med giftermålet skiftede Ole navn til Ole Schjødt Kjær og Bitten til Bitten Schødt Kjær.

 

Ole gik på gymnasiet i Struer og blev uddannet cand.scient.adm. i 1993 fra Aalborg Universitet, og arbejder nu ved Aalborg Universitet som sekretariatsleder ved Institut for Samfundsudvikling og Planlægning.

 

Bitten gik på gymnasiet i Vejen og blev uddannet lærer ved Aalborg Seminarium i 1994, og arbejder nu som afdelingsleder på Tofthøjskolen i Storvorde.

 

Bitten og Ole bor i Aalborg.

 

Børn:
5.5.4.2.1  Tobias Schjødt Kjær, født den 6. september 1995.
5.5.4.2.2  Sara Schjødt Kjær, født den 9. februar 1998.

 


 

5.5.4.3  Søren Kjær
Født den 31. august 1975.

 

Gift den 13. august 2011 med Line Pernille Jensen, født den 21. januar 1975.
Line tog i forbindelse med giftermålet efternavnet Kjær.

 

Søren blev student fra Struer Gymnasium i 1995, og uddannet læge fra Københavns Universitet i 2005.

 

Line blev også uddannet som læge i 2005.

 

Søren og Line bor i København.

 

Børn:
5.5.4.3.1  Emil Kjær, født den 26. december 2006.
5.5.4.3.2  Emma Kjær, født den 1. november 2010