0506a-jam
Jenny Anina og Aage Marinus Pedersen

5.6  Jenny Anina Madsen
Født den 3. marts 1910 i Vorgod.
Død den 23. december 2008.

 

Gift den 26. maj 1935 i Sdr. Omme Kirke med Aage Marinus Pedersen , født den 10. juni 1909 som søn af Hanne og Peder Pedersen (Klokmose), Sdr. Omme.
Aage døde den 23. november 1988 i Sdr. Omme.

 

Fra 1924 og indtil giftermålet tjente Jenny som husassistent forskellige steder.

 

I 1935 købte de et landbrug i Engebæk, som de sammen drev indtil 1979, hvor de købte hus i Sdr. Omme.

 

0506b-jam
Aage Marinus og Jenny Aninas gravsten på kirkegården i Sdr. Omme

Jenny og Aage blev begge begravet på kirkegården i Sdr. Omme.

 

Børn:
5.6.1  Gunnar Engbjerg Pedersen
5.6.2  Hans Peder Klokmose Pedersen
5.6.3  Lilly Pedersen

 

Om livet i hjemmet og erindringerne om forældrene skrev Lilly og Gunnar den 27. maj 2006:

 

I april 1935 købte mor og far en ejendom i Engebæk, som de drev frem til maj 1979. De byggede nyt stuehus i 1951, og i 1967 byggede de ny stald.

 

Året 1955 blev for os børn en omvæltning. Far tog kørekort, og vi fik bil. En helt ny bil, det betød at vi kom ud at køre. Vi var på mange søndagsture.

 

Det foregik sådan, at middagen blev forberedt om morgenen, efter at mor havde malket. Bilen blev pakket med primus, campingbord og klapstole. Når det så blev midt på dagen, og vi havde fundet et godt sted ved skov, eller måske ved strand, blev der dækket op til søndagsmiddagen med dug og det hele. Maden blev gjort færdig på primussen, og middagen blev serveret. Der var naturligvis altid to retter.

 

Vi skulle være hjemme til aften igen for at fodre og malke, men det var nogle gode oplevelser, som står klart i erindringen.

 

Far var ellers en del hjemmefra, han var involveret i bestyrelsesarbejde. I mange år var han i bestyrelsen for slagteriet (Midtjylland), og var i den forbindelse med på rejser både i Italien og England, – det var ikke helt almindelig den gang. I mange år var han kasserer for Blåhøj Mejeri. En eftermiddag om måneden sad han på Blåhøj mejeri og udbetalte mælkepenge til leverandørerne.

 

Det skete jævnligt, at mor var alene hjemme og passede bedriften sammen med børnene. Hun var med i skolekommissionen og en overgang også i husholdningsforeningens bestyrelse, så de søgte at gøre deres indflydelse gældende i lokalområdet.

 

I 1979 købte de hus i Sønder Omme, hvor far døde i 1988, Han var hæmmet af parkinsonsyge, og de sidste ca. 1½ år han levede, boede han på De gamles Hjem i Sønder Omme.

 

Mor boede så alene i huset til 1996, hvor hun kom på plejehjem. Hun er dement og kan ingenting klare selv.

 


 

5.6.1  Gunnar Engberg Pedersen
Født den 15. marts 1937 i Engebæk, Sdr. Omme.

 

Gift den 26. maj 1962 med Else Møller , født den 19. februar 1940 som datter af Anna Kirstine Margrethe  og Elias Sørensen Møller, Billund.
Else døde den 15. januar 2019. kors

 

Elses gravsten på kirkegården i Grindsted

Gunnar var på ungdomsskole i Rinkenæs og senere på Hammerum Landbrugsskole.

 

I 1962 købte de ”Kærhavegård,” i Kærbæk ved Ansager, som de drev ved fedekvæg og søer.

 

I 1985 fik Gunnar arbejde på DANISCO i Grindsted som isolatør og Else fik arbejde på plejehjemmet.

 

I 1997 solgte de ”Kærhavegård” og flyttede i eget hus i Grindsted.

Begge gik på efterløn i 2000.

 

Børn:
5.6.1.1  Leif Engberg Pedersen
5.6.1.2  Lisbet Engberg Pedersen
5.6.1.3  Ole Engberg Pedersen
5.6.1.4  Mogens Engberg Pedersen

 

Familiefoto taget i forbindelse med Else og Gunnars guldbryllup den 26. maj 2012. Bagerst fra venstre: Henriette Henriette Engberg Jensen (slægts-ID 5.6.1.2.1), Esben Ølgaard Jensen (slægts-ID 5.6.1.2.2), Lisbet Engberg Pedersen (slægts-ID 5.6.1.2), Henrik (gift med Lisbet), Leif Engberg Pedersen (slægts-ID 5.6.1.1), Mogens Engberg Pedersen (slægts-ID 5.6.1.4), Ole Engberg Pedersen (slægts-ID 5.6.1.3), Maria (gift med Mogens) med Gustav Engberg Pedersen (slægts-ID 5.6.1.4.3) på armen. Forrest fra venstre: Else med Jonas Engberg Pedersen (slægts-ID 5.6.1.4.2), Gunnar med Emil Engberg Pedersen (slægts-ID 5.6.1.4.1) og Steffen Ølgaard Jensen (slægts-ID 5.6.1.2.3).
Familiefoto taget i forbindelse med Else og Gunnars guldbryllup den 26. maj 2012. Bagerst fra venstre: Henriette, Esben, Lisbet, Henrik (gift med Lisbet), Leif, Mogens, Ole, Maria (gift med Mogens) med Gustav på armen. Forrest fra venstre: Else med Jonas, Gunnar med Emil og Steffen

 


 

05060101-lep2
Leif, Anitta, Lynette, Lucas og Emma

5.6.1.1  Leif Engberg Pedersen
Født den 20. januar 1968.

 

Gift den 8. april 2000 med Lynette Down Martin, født den 8. november 1970 som datter af Heather og Roly Martin, New Zealand.

 

Leif tog 9. og 10. klasse på Lunderskov Efterskole. Han blev derefter udlært som elektriker, tog installatøreksamen og fik arbejde i Egtved.

 

I 1998 tog han som eneste dansker på international højskole i New Zealand, hvor han mødte Lynette, der var ansat til at passe højskolens have.

 

05060101-lep
Lucas Pedersen

Leif er nu ansat som pedel ved højskolen.

 

Børn:
5.6.1.1.1  Emma Pedersen, født den 20. april 2003.
5.6.1.1.2  Anitta Pedersen, født den 15. juni 2005.
5.6.1.1.3  Lucas Pedersen, født den 16. februar 2009.

 

 

 

 

 


 

5.6.1.2  Lisbet Engberg Pedersen
Født den 21. marts 1969.

 

Gift den 22. juni 1991 med Henrik Ølgaard Jensen, født den 12. september 1967 som søn af Anna Kirstine og Christian Ølgaard Jensen, Glejbjerg.

 

Lisbeth tog 9. og 10. klasse på Lunderskov Efterskole. Hun blev derefter udlært som elektriker i Agerbæk og tog installatøreksamen i Esbjerg.

 

Henrik var på Sydvestjysk Efterskole i 10. klasse. Han arbejdede derefter på Agerbæk maskinstation, indtil de i 1993 overtog forældrenes ørredfiskeri. De købte samtidig en naboejendom, som de drev med frilandssøer indtil de stoppede produktionen i 2006.

 

Begge arbejder nu ved COLUMBUS AQUA i Grindsted, – en virksomhed, der laver vand og udmugning til mink.

 

Familien bor i Glejbjerg.

 

Børn:
5.6.1.2.1  Henriette Engberg Jensen, født den 28. december 1993.
5.6.1.2.2  Esben Ølgaard Jensen, født den 19. april 1996.
5.6.1.2.3  Steffen Ølgaard Jensen, født den 18. juni 2000.

 


 

5.6.1.3  Ole Engberg Pedersen
Født den 12. november 1971.

 

Ole var på Lunderskov Efterskole i 9. og 10. klasse. Han blev udlært som automekaniker, efterfulgt af 9. mdr. militærtjeneste i Tønder.

 

Han arbejdede derefter 11 år på Letbæk Plast i Gårde, og arbejder nu ved STARK Byggemarked i Esbjerg.

 


 

5.6.1.4  Mogens Engberg Pedersen
Født den 10. november 1975.

 

Gift den 5. november 2004 med Maria Rasmussen, født den 28. februar 1978 som datter af Jytte og Erik Rasmussen, Tommerup.

 

Mogens var på Lunderskov Efterskole i 9. og 10. klasse. Derefter fulgte 3 år på Grindsted Gymnasium, 6 år på Odense Universitet og er nu gymnasielærer på Kolding Amtsgymnasium.

 

Maria tog 10. klasse på Hammerum efterskole, 3 år på Odense Katedralskole og læste derefter til lærer i Odense. Maria er nu lærer på Sdr. Vang Skole i Kolding.

 

Familien bor i Sjøllund ved Kolding.

 

Børn:
5.6.1.4.1  Emil Engberg Pedersen, født den 19. februar 2005.
5.6.1.4.2  Jonas Engberg Pedersen, født den 15. august 2007
5.6.1.4.3  Gustav Engberg Pedersen, født den 7. juli 2010.

 


 

050602a-hpkp
Inger Lise og Hans Peder sammen med deres søn, Kim, i 1993

5.6.2  Hans Peder Klokmose Pedersen
Født den 11. november 1943 i Engebæk, Sdr. Omme.
Død den 15. juni 2007.

 

Gift den 27. marts 1976 med Inger Lise Andersen , født den 19. februar 1941 som datter af Karen Marie og Alfred Andersen, Hønsinge i Vig sogn.
Inger Lise døde den 13. april 1995 i Håstrup.

 

Hans Peder var på Rinkenæs Ungdomsskole, arbejdede derefter ved landbruget indtil han i 1961 gik i købmandslære i Starup. Derefter tog han handelsmedhjælpereksamen på Grindsted handelsskole. I de følgende år arbejdede han som kommis på Samsø, i Liseleje og i Helsingør. Derefter blev han bestyrer for et supermarked i Allerød, og samtidig gennemførtes 5 brevkurser afsluttende med statskontrolleret eksamen.

 

050602b-hpk
Inger Lise og Hans Peders gravsten på kirkegården i Håstrup

I 1975 blev Hans Peder selvstændig, idet han købte et minimarked på Østerbro i København. Dette afhændedes i 1977, hvor han købte supermarked i Vangede, som han drev til 1981, hvorefter familien rejste til Upernavik i Grønland, hvor han blev bestyrer for et supermarked for K.G.H.

 

Efter hjemkomsten fra Grønland i 1983 købte han sammen med Inger Lise et supermarked i Holløselund i Nordsjælland. Den drev de sammen til 1992, hvor de flyttede til Håstrup ved Fåborg.

 

Efter Inger Lises død flyttede Hans Peder til Brændekilde. Her boede han indtil sin død i 2007.

 

Inger Lise og Hans Peder blev begge begravet på kirkegården i Håstrup.

 

Børn:
5.6.2.1  Peder Dalgaard, født den 30. maj 1972. Peder bor i Aalborg.
5.6.2.2  Kim Klokmose, født den 10. oktober 1979. Kim bor i Århus.

 


 

5.6.3  Lilly Edith Pedersen
Født den 8. juni 1946 i Engebæk, Sdr. Omme.

 

Gift den 25. november 1967 med Peter Rabjerg Nielsen , født den 1. september 1942 som søn af Pauline Christine og Laurids Nielsen, Skjoldborg ved Vorbasse.

 

Lilly har været et halvt år på Rinkenæs Ungdomsskole, og var senere på Tommerup Højskole. Da de blev gift arbejdede de begge på Skolehjemmet Vejle fjord i Bredballe ved Vejle.

 

I 1968 flyttede de til Ålborg hvor Peter gik på seminarium blev uddannet som børneforsorgspædagog. Fra 1970 til 1980 boede de i Viborg, Imens børnene var små var Lilly delvis dagplejemor, og ind imellem var der også døgnanbragte børn.

 

Peter arbejdede på Viborg Børne- og Ungdomspension. I 1980 blev han forstander ved Børne- og Ungdomspensionen Borgmesterbakken i Horsens. og de flyttede til Hatting.

 

Efter en kort ledighedsperiode med kurser og lignende blev Lilly ansat som pædagogmedhjælper i Børnegårdens Vuggestue i Horsens, hvor hun var til 1996, hvor hun blev ansat som køkkenassistent på Borgmesterbakken. Derefter fælles arbejdsplads til 2004, hvor Borgmesterbakken blev lukket pga. ændrede opgavefordeling mellem amt og kommuner.

 

Lilly var i samme overgang syg af kræft, men kom godt igennem det. Efterfølgende var hun ledig til hun gik på efterløn i juni 2006. Peter blev ansat som pædagogisk konsulent i Foreningen Jysk Børneforsorg. Her arbejdede han på deltid til januar 2007, hvor han gik på pension.

 

Lilly og Peter bor fortsat i Hatting ved Horsens, og nyder tilværelsen efter mange år på arbejdsmarkedet.

 

Børn:
5.6.3.1  Ulla Rabjerg Nielsen
5.6.3.2  Karin Rabjerg Nielsen
5.6.3.3  Allan Rabjerg Nielsen

 


 

5.6.3.1  Ulla Rabjerg Nielsen
Født den 30. juli 1969.

 

Gift den 7. august 1993 med Carsten Bai, født den 15. oktober 1966 som søn af Evy og Verner Bai, Stenballe.

 

Ulla var på Tommerup efterskole hvor hun tog 9. og 10 klasse efterfølgende tog hun HF eksamen og senere var hun på Farsø Rejsende Højskole et halvt år. Var med på en tur til Indien. Ulla tog efterfølgende en uddannelse som industrilaborant i Esbjerg, før hun flyttede sammen med Carsten.

 

De boede i Odense hvor Ulla blev uddannet som kemiingeniør, og Carsten som lærer.

 

Carsten fik efter endt læreruddannelse job som lærer på Blidstrup Efterskole, og de flyttede til Mors i 1998, hvor de boede i fem år. Ind imellem barsel og børnepasningsorlov var Ulla ansat som lærer På HTX i Skive, et job som ikke lå lige i hendes kvalifikationsområde, men alligevel fik hun det.

 

I 2003 flyttede de til Egebjerg ved Horsens. Ulla havde fået et job ved Air Liquide i Horsens, og Carsten et job som lærer på Vinding skole ved Vejle.

 

I 2008 har Carsten skiftet job til Lund skole ved Horsens.

 

Familien bor i Egebjerg ved Horsens.

 

Børn:
5.6.3.1.1  Mikkel Rabjerg Bai, født den 5. juni 1998.
5.6.3.1.2  Matilde Rabjerg Bai, født den 21. juli 2001.

 


 

5.6.3.2  Karin Rabjerg Nielsen
Født den 21. marts 1972.

 

Gift den 7. september 1996 med Niels Vestergaard, født den 27. februar 1967 som søn af Karen Marie og Johannes Vestergaard, Hurup.

 

Karin var på Tommerup Efterskole i 9. og 10. klasse. Efterfølgende tog hun studentereksamen og havde nok arvet et omsorgsgen fra forældrene og søgte derfor ind i daginstitutionsområdet. Hun tog en pædagoguddannelse på Børnehaveseminariet i Kolding.

 

Niels er uddannet som Ingeniør fra Ingeniørskolen i Horsens og blev et års tid efter sin uddannelse ansat i Air Liquide i Horsens.

 

Karin fik job som pædagog i en Vuggestue i Horsens.

 

De købte først et ældre hus i Horsens, men i 2002 byggede de hus i Lund ved Horsens.

 

Børn:
5.6.3.2.1  Cecilie Rabjerg Vestergaard, født den 11. januar 2000.
5.6.3.2.2  Malene Rabjerg Vestergaard, født den 2. december 2001.
5.6.3.2.3  Anne Rabjerg Vestergaard, født den 13. september 2005.

 


 

5.6.3.3  Allan Rabjerg Nielsen
Født den 15. september 1973.

 

Gift den 29. august 1998 med Helle Sønderriis, født den 2. maj 1971 som datter af Bente og Per Sønderriis, Ljørring ved Aulum.
Ægteskabet blev opløst i 2010.

 

Allan var på Tommerup efterskole i 9. og 10. klasse. Efterfølgende tog han et år på teknisk skole i Horsens, prøvede lidt i daginstitution: børnehave, vuggestue, fritidsklub. Tog på Vrå højskole et halvt år. Efterfølgende kom han på Silkeborg Seminarium og tog lærereksamen fra Århus.

 

I 2003 flyttede familien til Ålestrup hvor Allan havde fået job som lærer på Vesterbølle Efterskole.

 

Allan er ved siden af lærerjobbet startet lidt som selvstændig med et firma der hedder www.efterskoleit.dk. Derudover gør han en del i musik til forskellige formål, så efterskolejobbet er i øjeblikket reduceret til deltid.

 

Allan bor i Ålestrup.

 

Børn:
5.6.3.3.1  Agnes Rabjerg Nielsen, født den 26. juli 2000.
5.6.3.3.2  Sigrid Rabjerg Nielsen, født den 25. december 2001.