0605-mmm
Merrild og Kirsten Maries gravsten på kirkegården i Staby

6.5  Merrild Mikael Madsen
Født den 7. oktober 1910 i Abildtrup, Vorgod sogn.
Død den 12. april 1979.

 

Gift den 9. november 1941 i Vedersø Kirke med Kirsten Marie Pedersen , født den 22. november 1917 som datter af Birgitte Marie og Jens Pedersen, Kirkeby i Vedersø.
Kirsten Marie døde den 4. juni 1985.

 

Kirsten Marie og Merrild blev begge begravet på kirkegården i Staby.

 

Børn:
6.5.1  Tove Birgitte Madsen
6.5.2  Frode Madsen
6.5.3  Henning Madsen
6.5.4  Jonna Madsen

 


 

6.5.1  Tove Birgitte Madsen
Født den 23. august 1949 i Kirkegaard, Staby sogn.

 

Gift den 23. marts 1968 med Verner Hansen, født den 14. oktober 1947.

 

Børn:
6.5.1.1  Bente Madsen, født den 24. maj 1968.
6.5.1.2  John Madsen, født den 12. januar 1973.
6.5.1.3  Gunnar Madsen, født den 12. december 1978.

 


 

6.5.2  Frode Madsen
Født den 21. juli 1951 i Kirkegaard, Staby sogn.

 

Gift den 24. marts 1977 med Linda Hansen, født den 14. juli 1957.

 


 

6.5.3  Henning Madsen
Født den 10. december 1953 i Kirkegaard, Staby sogn.

 


 

6.5.4  Jonna Madsen
Født den 28. juni 1959 i Kirkegaard, Staby sogn.