0606a-jnm
Ellen og Jens Nordestgaard Madsen

6.6  Jens Nordestgaard Madsen
Født den 20. september 1913 i Abildtrup, Vorgod sogn.
Død den 20. november 1992 i Ringkøbing. kors

 

Gift den 20. september 1947 i Brejning Kirke med Ellen Guldberg Lauridsen , født den 7. januar 1921 som datter af Helmi Johanne og Niels Bork Guldberg Lauridsen, Skjern.
Ellen døde den 29. januar 1994 i Ringkøbing. kors

 

Ved giftermålet købte Jens og Ellen en gård i Randbæk ved Spjald, men pga. Jens’ sygdom måtte gården afstås efter 18 års forløb.

 

0606b-jnm
Jens og Ellens gravsten på kirkegården i Ringkøbing

Derefter flyttede de til Ringkøbing, hvor de boede i Grønnegade og senere i Damtoften.

 

Ellen og Jens blev begge begravet på kirkegården i Ringkøbing.

 

Børn:
6.6.1  Poul Guldberg Madsen
6.6.2  Grethe Guldberg Madsen
6.6.3  Ingrid Guldberg Madsen
6.6.4  Gerda Guldberg Madsen
6.6.5  Niels Erik Guldberg Madsen
6.6.6  Karen Helene Guldberg Madsen

 

Da Jens døde i 1992 blev følgende mindeord bragt i Ringkjøbing Amts Dagblad:

 

Dødsfald i Ringkjøbing
Jens Nordestgaard Madsen, Damtoften 28, Ringkjøbing, er død, 79 år.

 

Jens Nordestgaard Madsen giftede sig i 1947 med Ellen Guldberg Lauritsen, og ved den lejlighed købte de en gård i Randbæk ved Spjald. Den drev de sammen til 1965, da de solgte, fordi hans bentøj svigtede.

 

Ægteparret flyttede til Grønnegade i Ringkjøbing og her boede de til 1971. Så solgte de og flyttede til Damtoften 27, hvorfra de 5 år senere flyttede til Damtoften 28.

 

Fra de kom til Ringkjøbing og indtil 1989 havde Jens en dejlig kolonihave i Foreningen 1912, og den gik han op i med liv og sjæl. Han var meget vellidt dernede, og der var altid tid til en snak. Skulle en eller anden bruge en hånd, kunne de altid regne med Jens, men i 1989 ville hans bentøj ikke rigtig mere, og Jens måtte sælge sit livs lyspunkt.

 

Helt kunne han dog ikke undvære jord under neglene, så på altanen i Damtoften var der altid fyldt med blomster.

 

Bortset fra benene var Jens rask til det sidste. Han havde endda fået indopereret en ny hofte og glædede sig til at bruge den, men sådan skulle det ikke blive, for han sov stille ind i sit hjem morgenen efter, at han kom hjem fra sygehuset.

 

Jens Nordestgaard Madsen efterlader sig sin hustru Ellen og seks børn, fire døtre henholdsvis i Ringkjøbing, Hørning, Velling og Videbæk samt to sønner i henholdsvis Silkeborg og Søndervig.

 


 

6.6.1  Poul Guldberg Madsen
Født den 17. januar 1947 i Kindvadbro, Brejning sogn.

 

Gift med Bente Adsbøl, født den 14. marts 1948 som datter af Astrid og Jens M. Adsbøl. Ægteskabet blev senere opløst.

 

Børn:
6.6.1.1  Betina Adsbøl Guldberg Madsen
6.6.1.2  Gitte Adsbøl Guldberg Madsen
6.6.1.3  Dan Adsbøl Guldberg Madsen

 

Poul giftede sig igen med Susanne Jørgensen, født den 6. juni 1955 som datter af Ester og Vagn Jørgensen.

 

Børn:
6.6.1.4  Anitta J. Madsen
6.6.1.5  Ketty Guldberg Madsen

 


 

6.6.1.1  Betina Adsbøl Guldberg Madsen
Født den 4. april 1970.

 

Børn:
6.6.1.1.1  Kenni Guldberg Adsbøl, født den 20. april 1990.
6.6.1.1.2  Simon Dam Adsbøl, født den 30. oktober 1992.
6.6.1.1.3  Angelina Dam Adsbøl, født den 12. juli 1994.

 


 

6.6.1.2  Gitte Adsbøl Guldberg Madsen
Født den 7. juni 1972.

 

Børn:
6.6.1.2.1  Lykke Adsbøl Overgaard Andersen, født den 21. december 1994.
6.6.1.2.2  Lasse Adsbøl Christensen, født den 15. oktober 2003.

 


 

6.6.1.3  Dan Adsbøl Guldberg Madsen
Født den 7. juni 1972.

 


 

6.6.1.4  Anitta J. Madsen
Født den 29. juni 1974.

 


 

6.6.1.5  Ketty Guldberg Madsen
Født den 3. juli 1979.

 


 

6.6.2  Grethe Guldberg Madsen
Født den 17. april 1948 i Randbæk, Brejning sogn.
Død den 14. september 2012. kors

 

Gift den 11. februar 1968 i Ringkøbing Kirke med Svend Erik Henriksen, søn af Hans Henriksen, Skjern.
Ægteskabet blev senere opløst.

 

Gift den 13. september 1997 med Søren Peder Sørensen, født den 16. september 1938 som søn af Else Mathilde og Hermann Peder Sørensen.

 

Grethe blev begravet på kirkegården i Ringkøbing.

 

Børn:
6.6.2.1  Henrik Nordestgaard Madsen

 


 

060602-ggm
Henrik og hans mors, Grethe, gravsten på kirkegården i Ringkøbing

6.6.2.1  Henrik Nordestgaard Madsen
Født den 18. april 1967 i Esbjerg.
Død den 20. juli 2006 på Ålborg Sygehus. kors

 

Gift den 10. april 1997 med Karina Lindberg, født den 7. juli 1970 som datter af Kirsten og Claus Lindberg.
Karina døde den 17. oktober 2001.

 

Henrik blev kontoruddannet ved A/S Niels Hansens Motorkompagni i Ringkøbing i 1988. Efter værnepligten blev han ansat som konstabel i flyvevåbnet, hvor han blev videreuddannet til kørelærer.

 

Henrik arbejdede som kørelærer ved Centralkøreskole Midtjylland på Skive Kaserne. Han underviste bl.a. til personbil, lastbil samt til påhængskøretøj, dvs. kategorierne B, C, D og E.

 

Den 1. februar 2004 blev Henrik valgt til byrådet i Karup for partiet Dansk Folkeparti.

 

Henrik blev begravet på kirkegården i Ringkøbing.

 

Da Henrik døde i 2006 blev følgende mindeord bragt i Ringkøbing Amts Dagblad:

 

Kørelærer og byrådsmedlem, Henrik Nordestgaard Madsen, Søndergade 27, Frederiks, er pludselig død, 39 år.

 

Han blev indlagt på sygehuset i Ålborg med symptomer på en blodprop og døde den næste dag.

 

Henrik Nordestgaard Madsen var født i Esbjerg, men voksede op i Ringkøbing, hvor han blev kontoruddannet hos Ford.

 

I mange år virkede han som kørelærer ved forsvaret med ansættelse på Skive Kasserne, ligesom han drev privat køreskole.

 

I 2003 indtrådte han i Karup Byråd som repræsentant for Dansk Folkeparti. I sin fritid var han hesteinteresseret.

 

Henrik Nordestgaard Madsen havde ikke selv børn, men har var glad for den godt 4-årige Per, søn af en veninde gennem flere år.

 

Følgende mindeord blev bragt i Ugeavisen Karup:

 

Det kom som et chok for alle, at byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, Henrik Nordestgaard Madsen, torsdag i sidste uge uden forudgående sygdom pludselig døde kun 39 år gammel.

 

Henrik N. Madsen blev født i Esbjerg, men fik sin opvækst i Ringkøbing, hvor han efter endt skolegang blev uddannet kontorassistent ved Ford i Ringkøbing.

 

Værnepligten bragte ham til Flyvestation Karup, og han fortsatte sin erhvervsaktive karriere ved forsvaret, hvor han tog en uddannelse som kørelærer. Her fik han sit virke ved Skive kaserne, og ved siden af havde han en privat køreskole. Et arbejde som han satte stor pris på, og han tog gerne en ekstra tørn for at fortælle skolebørn om at færdes i trafikken.

 

Politisk var Henrik engageret i Dansk Folkeparti, og han stillede op ved kommunevalget i 2001. Han opnåede ikke valg, men da Benny Ragner senere fraflyttede kommunen blev der trukket lod mellem Henrik og Jørn Termansen, der havde lige mange stemmer, og det var Henrik der vandt pladsen. Også ved valget i 2005 stillede han op til valget om en plads i Viborg storkommune, men heller ikke her blev han valgt.

 

Henrik havde den sorg, at han mistede sin kone for fem år siden. Parret havde ingen børn, men da Henrik siden fik en kæreste med tre børn, tog han de tre børn til sig som var de hans egne.

 

Henrik N. Madsen havde ingen søskende, men efterlader sig sine forældre, der fortsat bor i Ringkøbing, og hans tidligere kæreste og hendes tre børn.

 


 

6.6.3  Ingrid Guldberg Madsen
Født den 6. juli 1950 i Randbæk, Brejning sogn.

 

Gift den 11. februar 1968 i Ringkøbing Kirke med Bjørn Christensen, født den 27. september 1946 som søn af Karen og Søren Christensen, Herning.

 

Ingrid og Bjørn boede i Ikast, men bor nu i Videbæk.

 

Børn:
6.6.3.1  Bo Christensen
6.6.3.2  Maj-Britt Christensen

 


 

6.6.3.1  Bo Christensen
Født den 31. marts 1970.

 

Gift den 22. februar 2014 med Sanne.

 

Børn:
6.6.3.1.1  Mille Priss Christensen, født den 14. december 2006.
6.6.3.1.2  Mikkel Priss Christensen, født den 14. december 2006.

 


 

6.6.3.2  Maj-Britt Christensen
Født den 4. februar 1977.

 

Gift med Thomas Nielsen.

 

Børn:
6.6.3.2.1  Marcus Nielsen, født den 29. november 2003.
6.6.3.2.2  Oliver Nielsen, født den 24. februar 2007.

 


 

6.6.4  Gerda Guldberg Madsen
Født den 17. maj 1953 i Randbæk, Brejning sogn.

 

Gift med Jan Thorsted, født den 26. august 1951 som søn af Anna og Arnold Thorsted.

 

Gerda fik senere slettet mellemnavnet Guldberg, så hun nu hedder Gerda Thorsted.

 

Børn:
6.6.4.1  Lene Thorsted
6.6.4.2  Bjarne Thorsted

 


 

0606040101-2
Sarah Nordestgaard Thorsted Andersen

6.6.4.1  Lene Thorsted
Født den 17. november 1981.

 

Lene har foretaget navneforandring så hun nu hedder Nordestgaard Thorsted til efternavn.

 

Lene bor sammen med Kim Andersen, født den 5. juli 1977 som søn af Hans Erik og Margrethe Andersen.

 

Familien bor i Nørre Åby.

 

Børn:
6.6.4.1.1  Sarah Nordestgaard Thorsted Andersen, født den 4. august 2011.

 


 

6.6.4.2  Bjarne Thorsted
Født den 3. august 1987.

 


 

6.6.5  Niels Erik Guldberg Madsen
Født den 9. maj 1956 i Randbæk, Brejning sogn.

 

Niels Erik var i mange år fisker, men han valgte at skifte karriere og blev i stedet databaseadministrator.

 

Han var meget rejseaktiv i sine unge dage.

 

Børn:
6.6.5.1  Rikke Østertoft

 


 

6.6.5.1  Rikke Østertoft
Født den 13. marts 1974.

 

Samlevende med Aksel Mølgaard Bork, født i 1976. Aksel har datteren Ida.

 

Rikke voksede op hos sin mor. Hun blev faguddannet grafiker med speciale i layout og montage og derefter efteruddannet i yderligere speciale i avanceret billedbehandling og forståelse.

 

Den 1. november 1998 startede hun sit eget firma, Vesterhus, som er beliggende i Ringkøbing. Det er et design-, reklame- og Web-bureau.

 


 

6.6.6  Karen Helene Guldberg Madsen
Født den 31. oktober 1957 i Randbæk, Brejning sogn.

 

Gift den 7. juni 1980 med Alex Eriksen, født den 15. september 1957 som søn af Ingrid og Henning Eriksen.

 

Karen Helene fik i 2003 fjernet Karen fra sit fornavn, så hun nu kun hedder Helene. Hun foretog senere navneændring til Eriksen således at hendes fulde navn nu er Helene Guldberg Eriksen.

 

Helene afsluttede i 2003 sin uddannelse til social- og sundhedshjælper og har nu (i 2012) arbejdet som aftenvagt på Troldhede ældrecenter de seneste 5 år.

 

Alex er chauffør ved Videbæk Tømmerhandel.

 

Helene og Alex har boet i Herborg de seneste 9 år.

 

Børn:
6.6.6.1  Steffen Eriksen
6.6.6.2  Kenneth Eriksen

 


 

6.6.6.1  Steffen Eriksen
Født den 2. december 1986.

 

Steffen begyndte i december 2011 i malerlære.

 

Han bor i eget hus i Vorgod-Barde.

 


 

6.6.6.2  Kenneth Eriksen
Født den 25. maj 1990.

 

Bor sammen med Camilla Kruse Brink.

 

Kenneth afsluttede i 2011 læretiden som smed. Camilla læser (i 2012) til social- og sundhedsassistent.

 

Familien bor i Videbæk.

 

Børn:
6.6.6.2.1  William Brink Eriksen, født den 21. april 2012.