0609-eh
Karl og Elviras gravsten på kirkegården i Ølgod

6.9  Elvira Madsen
Født den 29. juli 1918 i Skærbæk, Nr. Vium sogn.
Død den 3. juli 2002.

 

Gift den 2. juni 1941 i Borris Kirke med Karl Henriksen , født den 11. april 1911 som søn af Laurine Kathrine og Henrik Henriksen, Nr. Vium.
Karl døde den 2. april 1993.

 

Efter giftermålet boede de først 8 år i Borris, men købte så en landejendom i Tarm, og senere i Vester Tim.

 

I 1952 købte de ejendom i Ølgod, hvor de boede i mange år.

 

Elvira og Karl blev begge begravet på kirkegården i Ølgod.

 

Børn:
6.9.1  Iris Henriksen
6.9.2  Kurt Henriksen
6.9.3  Letty Henriksen
6.9.4  Karl Henrik Henriksen
6.9.5  Lars Henriksen
6.9.6  Lene Henriksen

 


 

6.9.1  Iris Henriksen
Født den 24. januar 1939.
Død den 27. august 2007.

 

Gift den 22. december 1973 med specialarbejder Leif Nielsen , født den 22. september 1939 som søn af Mette Kristine Jensen og Jesper Martinus Nielsen, Vester Lyby, Salling.

 

Iris blev begravet på kirkegården ved Egeris kirke i Skive.

 

Børn:
6.9.1.1  Casper Nielsen, født den 13. april 1978. Casper blev udlært som værktøjsmager og arbejder som sådan i Sunds ved Herning. Casper bor i Skive.

 


 

6.9.2  Kurt Henriksen
Født den 29. marts 1943 i Borris.

 

Gift den 21. januar 1965 med Elly Iversen , født den 10. maj 1945 som datter af Jenny Helene og Kristen Marinus Iversen, Skjern.

 

Kurt grundlagde sammen med en soldaterkammerat Ådum Autoophug, hvor man netop nu er midt i et generationsskifte.

 

Elly er uddannet bankassistent.

 

Kurt og Elly bor i Skjern.

 

Børn:
6.9.2.1  Anette Henriksen
6.9.2.2  Hanne Henriksen
6.9.2.3  Peter Henriksen
6.9.2.4  Jane Henriksen

 


 

6.9.2.1  Anette Henriksen
Født den 29. juni 1967.

 

Gift den 4. juni 1994 med Søren Skyum, født den 27. januar 1964.

 

Anette er udannet reg. revisor og Søren arbejder som ingeniør i Ålborg.

 

Familien bor i Ålborg SV.

 

Børn:
6.9.2.1.1  Ditte Skyum, født den 11. august 1995.
6.9.2.1.2  Anders Skyum, født den 25. maj 1999.

 


 

6.9.2.2  Hanne Henriksen
Født den 18. december 1970.

 

Gift den 26. februar 1997 med Kemal Metinel, født den 24. april 1966 i Tyrkiet.

 

Hun har taget navneforandring og hedder nu Hanne Henriksen Metinel.

 

Hanne er uddannet sociolog.

 

Hanne og Kemal bor i Istanbul i Tyrkiet.

 


 

6.9.2.3  Peter Henriksen
Født den 26. februar 1979.
Død den 3. september 1979.

 

Peter blev begravet på kirkegården i Ådum.

 


 

6.9.2.4  Jane Henriksen
Født den 1. august 1980.

 

Gift den 5. august 2006 med René Feltheim, født den 15. november 1970.

 

Jane har fået navneforandring og hedder nu Jane Henriksen Feltheim.

 

Jane er uddannet bogholder og er medejer af Ådum Autoophug. René er uddannet tømrer og arbejder som pedel på Hoven Friskole.

 

Familien bor i Ådum ved Tarm.

 

Børn:
6.9.2.4.1  Marco Feltheim, født den 26. november 2002.
6.9.2.4.2  Mathias Feltheim, født den 8. maj 2005.
6.9.2.4.3  Helena Feltheim, født den 3. december 2007.

 


 

6.9.3  Letty Henriksen
Født den 25. september 1946 i Borris.

 

Gift den 26. september 1965 med Hans Erik Ostersen, født den 23. maj 1942 som søn af Marie og Aage Ostersen, Tarm.
Hans Erik døde den 26. oktober 1991.

 

Letty arbejdede ved et halvtidsarbejde på Tarm sygehus, og Hans Erik drev egen forretning med brugte biler i Skjern.

 

Hans Erik blev begravet på kirkegården i Ådum.

 

Børn:
6.9.3.1  Marianne Ostersen
6.9.3.2  Birgitte Ostersen
6.9.3.3  Søren Ostersen

 

Letty giftede sig igen den 5. juli 2006 på Ebeltoft gamle Rådhus med Søren Peder Jensen, født den 29. september 1942 i Tjæreborg som søn af Clara og Arent Jensen, Ringkøbing.

 

Søren arbejdede tidligere som smed ved Nordsøværftet i Ringkøbing.

 

Letty hedder stadig Ostersen til efternavn.

 

Letty og Søren Peder bor i Skjern.

 

Da Hans Erik døde i 1991 blev følgende nekrolog og mindeord bragt i Ringkøbing Amts Dagblad:

 

Dødsfald i Skjern
Autohandler Hans Erik Ostersen, Skjern, er død, 49 år.

 

Hans Erik Ostersen var født i Ansager, han kom tidligt ud at tjene og blev ved landbruget til han var 18 år. Derefter rejste han til Sverige, hvor han fik arbejde på en maskinstation. I Sverige begyndte Hans Eriks store interesse for biler, og han begyndte sin egen bilimport. For godt 25 år siden stiftede han Ådum Autoophug, som han et par år efter solgte til sin svoger, Kurt Henriksen, og Jørgen Nielsen.

 

Derefter startede Hans Erik sin autohandel i Skjern.

 

Hans Erik blev for 26 år siden gift med Letty fra Ølgod, parret kunne således fejre sølvbryllup sidste år.

 

Hans Eriks store interesse var biler, jagt, kortspil og familien. Han var især glad for andejagterne, så 1. oktober var han altid ude med geværet. Kortspillet dyrkede han i en lille kreds af gode venner, der mødtes fast hver uge.

 

Hans Erik var en glad og optimistisk mand. Under hans langvarige og svære sygdom var det ham, der holdt humøret oppe hos familien.

 

Hans Erik efterlader sig sin mor, Marie Ostersen, hurstruen Letty, sønnen Søren i Skjern, døtrene Birgitte i Skjern og Marianne i Ølgod, samt svigerbørn.

 

Mindeord
Ved Hans Erik Ostersens død

 

Vi har haft den store sorg at miste vor kære svoger, Hans Erik, efter lang tids sygdom. Han var under den lange, svære sygdom utrolig tapper og havde en stærk vilje til livet, men det var desværre ikke nok.

 

Hans Erik var i al sin færd sine venners ven og havde altid et muntert ord og smil. Samtidig var han børnenes ven, da han altid havde tid til overs for dem.

 

Hans Erik drev Ostersens Autohandel i Skjern gennem 25 år og havde en stor og tilfreds kundekreds. Desværre blev han nødt til at lukke værkstedet for kort tid siden på grund af hans fremskredne sygdom.

 

Mange vil føle med os et kæmpe savn og tomrum ved, at Hans Erik ikke er iblandt os mere. Vi vil altid mindes de gode stunder med Hans Erik, og vor dybeste medfølelse samler sig om vor søster Letty og hendes børn og svigerbørn, samt Hans Eriks mor og søskende.

 

Æret være Hans Eriks minde.

 

Svogre og svigerinder.

 


 

6.9.3.1  Marianne Ostersen
Født den 29. december 1965.

 

Gift den 1. juni 1991 i Ølgod kirke med Johannes Hauge, født den 29. august 1965 som søn af Bente og Jens Hauge, Ølgod.
Ved giftermålet tog Marianne efternavnet Hauge.

 

Marianne blev uddannet som bioanalytiker fra Odense universitetshospital og arbejder nu i et lægehus i Skjern. Johannes arbejder som værktøjsmager ved LEGO i Billund.

 

Familien bor i Ølgod.

 

Børn:
6.9.3.1.1  Peter Hauge, født den 8. juni 1993.
6.9.3.1.2  Nikoline Hauge, født den 22. juni 1996.
6.9.3.1.3  Marie Hauge, født den 19. april 2000.

 


 

6.9.3.2  Birgitte Ostersen
Født den 4. marts 1968.

 

Gift den 12. august 1995 i Ådum kirke med Karsten Knak, født den 31. marts 1968 som søn af Margit og Leif Knak, Ådum.

 

Birgitte hedder i dag Knak Ostersen til efternavn.

 

Birgitte blev uddannet som bioanalytiker ved Odense universitetshospital og arbejder nu som Kvalitets- og Udviklingschef ved Hospitalsenheden Vest.

 

Karsten er lagermedarbejder hos Hydro Grene i Skjern.

 

Familien bor i Skjern.

 

Børn:
6.9.3.2.1  Nicolaj Knak Ostersen, født den 14. oktober 1992.
6.9.3.2.2  Stine Knak Ostersen, født den 26. november 1994.
6.9.3.2.3  Victor Knak Ostersen, født den 6. oktober 2004.

 


 

6.9.3.3  Søren Ostersen
Født den 4. juni 1973.

 

Gift den 11. juni 2000 i Skjern kirke med Mette Kjær, født den 8. april 1974 som datter af Edith og Arne Kjær, Skjern.

 

Søren hedder i dag Kjær Ostersen til efternavn.

 

Søren er salgsdirektør hos bestseller i Brande og Mette arbejder som erhvervskunderådgiver i Ringkøbing Bank, Skjern afdelingen.

 

Familien bor i Skjern.

 

Børn:
6.9.3.3.1  Emil Kjær Ostersen, født den 8. januar 2002.
6.9.3.3.2  Line Kjær Ostersen, født den 26. april 2004.

 


 

6.9.4  Karl Henrik Henriksen
Født den 29. juli 1948 i Borris.

 

Gift den 28. december 1974 med Ada Christensen, født den 26. november 1954 som datter af Elna og Harry Christensen.

 

Karl Henrik blev uddannet som automekaniker og smed og arbejdede som lagerforvalter på Ådum Autoophug.

 

Den 1. august 1987 flyttede familien til Henne, hvor de samme dag startede firmaet Henne Autolager.

 

Børn:
6.9.4.1  Kim Henriksen
6.9.4.2  Randi Henriksen
6.9.4.3  Ulla Henriksen
6.9.4.4  Jan Henriksen
6.9.4.5  Ole Henriksen

 


 

6.9.4.1  Kim Henriksen
Født den 26. maj 1973.

 

Gift med Berit Kristiansen, født den 21. maj 1970 som datter af Rita Kristiansen og Freddy Petersen, Esbjerg.
Ægteskabet blev senere opløst.

 

Kim giftede sig igen den 23. maj 2015 med Louise Schildknecht Henriksen.

 

Kim er medejer af Henne Autolager.

 

Børn:
6.9.4.1.1  Buster Schildknecht Henriksen, født den 20. februar 2013.
6.9.4.1.2  Mille Schildknecht Henriksen, født den 18. april 2015.

 


 

6.9.4.2  Randi Henriksen
Født den 24. januar 1975.

 

Gift den 21. juli 2001 med Hans-Henrik Mailand Jensen, født den 13. maj 1968 som søn af Ruth og Werner Mailand Jensen, Nr. Nebel.

 

Randi er bogholder og medejer af Henne Autolager, hvor Hans også har sit arbejde.

 

Familien bor i Henne.

 

Børn:
6.9.4.2.1  Kathrine Mailand Henriksen, født den 12. juni 1995.
6.9.4.2.2  Allan Mailand Henriksen, født den 17. juni 1998.

 


 

6.9.4.3  Ulla Henriksen
Født den 13. august 1977.

 

Gift den 4. oktober 2003 med Ole Zoltan Gøller, født den 20. december 1973 som søn af Lis og Zoltan Gøller, Varde.

 

Både Ulla og Ole er uddannede lærere.

 

Familien bor i Esbjerg.

 

Børn:
6.9.4.3.1  Cecilie Henriksen Gøller, født den 18. januar 2004.
6.9.4.3.2  Sylvester Henriksen Gøller, født den 30. november 2005.
6.9.4.3.3  Clara Henriksen Gøller, født den 24. juni 2011.

 


 

6.9.4.4  Jan Henriksen
Født den 10. november 1986.

 

Bor sammen med Mia B. Kristensen.

 

Jan arbejder hos Silkeborg-Ry Goldklub som professionel træner.

 

Familien bor i Hørning.

 

Børn:
6.9.4.4.1 Lova Henriksen, født den 1. februar 2016.

 


 

6.9.4.5  Ole Henriksen
Født den 10. november 1986.

 

Ole læser PhD hos DTY Aqua.

 

Han bor i København.

 

Børn:
6.9.4.5.1  Pil Henriksen, født den 4. februar 2015.

 


 

6.9.5  Lars Henriksen
Født den 2. juni 1952.
Død den 21. januar 2016.

 

Gift den 20. december 1974 med Annelise Christensen (søster til Ada Christensen, gift med slægts-ID 6.9.4 Karl Henrik Henriksen), født den 5. januar 1957 som datter af Elna og Harry Christensen.

 

Børn:
6.9.5.1  Pia Henriksen, født den 22. juni 1974.
6.9.5.2  Brian Henriksen, født den 26. november 1975.
6.9.5.3  Tom Henriksen, født den 31. august 1978.
6.9.5.4  Nicky Henriksen
6.9.5.5  Andi Henriksen, født den 9. august 1989.

 


 

6.9.6 Lene Henriksen
Født den 3. juni 1952.

 

Gift den 22. januar 1972 med Alfred Bjerre Hansen , født den 9. december 1948, søn af Kirstine og Birger Marinus Hansen, Bøllund i Ølgod sogn.
Alfred døde den 8. maj 1991.

 

Lene blev uddannet i boghandel og Alfred arbejdede som mekaniker ved Ådum autoophug.

 

Alfred blev begravet på kirkegården i Ølgod.

 

Børn:
6.9.6.1 John Hansen
6.9.6.2 Flemming Hansen

 

Lene giftede sig igen den 1. februar 1994 med Magne Lundgaard, født den 27. maj 1945 som søn af Gerda og Max Lundgaard, Vejle.

 

Lene og Magne driver sammen et SPAR Supermarked på Fanø.

 

De bor i Rindby på Fanø.

 


 

6.9.6.1 John Hansen
Født den 21. december 1971.

 

Gift den 1. december 2004 med Ellen Meyer, født den 3. juni 1972 som datter af Sonja og Poul Meyer, Nr. Vilstrup.

 

John er sælger ved et værktøjsfirma og Ellen er ingeniør.

 

Familien bor i Ødsted ved Vejle.

 

Børn:
6.9.6.1.1 Neja Meyer Hansen, født den 5. oktober 2004.
6.9.6.1.2 Bjørn Meyer Hansen, født den 14. januar 2007.

 


 

6.9.6.2 Flemming Hansen
Født den 27. februar 1976.

 

Flemming er uddannet hos MÆRSK i Svendborg som dual officer, der omfatter uddannelse til både styrmand og maskinmester.

 

Flemming bor i Svendborg.