0404a-mn
Nanny Marie og Magnus’ gravsten på kirkegården i Skads

4.4  Magnus Nordestgaard
Født den 1. august 1911 i Skads.
Død den 21. marts 2000.

 

Gift den 28. oktober 1937 i Skads kirke med Nanny Marie Lauridsen , født den 9. november 1916 som datter af Ane Kirstine og Carl Hans Lauridsen, Skads.
Nanny Marie døde den 21. februar 1988.

 

Magnus kom allerede ud at tjene som 9-årig hos sin morbror i Oksbøl. Her blev han til efter konfirmationen.

 

0404b-mn
Skads Kirke

Egentlig ville Magnus gerne have været tømrer, men da der dengang var krise over landet var det så som så med valgmulighederne. Han tog i stedet en landbrugsplads hvor han blev i 4½ år. Lønnen den første sommer var 240 kr.

 

I de efterfølgende år havde han forskellige pladser og i samme periode var han også på Borris Landbrugsskole. Han måtte selv betale for undervisningen og for opholdet. Dengang var der ikke noget tilskud at hente.

 

Da Magnus’ far døde, var det Magnus som måtte hjem for at bestyre gården. Han ældre bror, Arnold, havde nemlig selv købt en gård. Magnus drev fødegården i perioden fra 1934 – 1937.

 

Nanny var husassistent i Glejbjerg og senere i Esbjerg. Hun blev senere elev på Borris Landbo- og Husholdningsskole og senere blev hun ansat i køkkenet på Hotel Platsborg i Varde.

 

Ved giftermålet i 1937 købte Magnus og Nanny en gård i Smørpøtte.

 

Selvom Magnus egentlig ikke var interesseret i offentlige erhverv, så blev det alligevel til den del bestyrelsesposter, bl.a. i Gymnastikforeningen, Foderstofforretningen, Mejeriet og i det kirkelige samfund og Menighedsråd. Han var også formand for Sydjysk Hesteforsikring.

 

Ligesom Magnus var Nanny også engageret i forskellige offentligt erhverv. Hun var bl.a. med i bestyrelsen i ungdomsforeningen og gennem flere år var hun formand for Skads Husholdningsforening.

 

Nanny Marie og Magnus blev begge begravet på kirkegården i Skads.

 

Børn:
4.4.1  Anny Nordestgaard
4.4.2  Linda Nordestgaard
4.4.3  Egon Nordestgaard

 


 

4.4.1  Anny Nordestgaard
Født den 28. december 1939 i Smørpøtte, Skads.

 

Gift den 21. november 1959 med Erik Christian Juhl , født den 25. april 1931 som søn af Ellen Elisabeth Anna og Christian Willumsen Juhl, Esbjerg.
Erik Christian døde den 11. september 2005.

 

Børn:
4.4.1.1  Lars Erik Juhl
4.4.1.2  Lene Juhl
4.4.1.3  Mette Juhl

 


 

4.4.1.1  Lars Erik Juhl
Født den 5. april 1962.

 

Gift den 26. juli 1997 med Inge Jessen Pedersen, født den 14. december 1957.

 

Børn:
4.4.1.1.1  Amalie Juhl, født den 22. januar 1996.

 


 

4.4.1.2  Lene Juhl
Født den 28. februar 1965.

 

Gift den 13. juli 1991 med Karsten Lund Madsen, født den 13. juli 1966. Ægteskabet blev senere opløst.

 

Børn:
4.4.1.2.1  Emil Juhl Madsen, født den 10. februar 1991.
4.4.1.2.2  Laura Juhl Madsen, født den 28. maj 1995.

 

Lene giftede sig igen den 21. august 1998 med Søren Jensen, født den 1. juni 1964.

 

Børn:
4.4.1.2.3  Sofie Juhl Jensen, født den 30. juni 1998.

 


 

4.4.1.3  Mette Juhl
Født den 26. april 1970.

 

Gift den 24. august 1996 med Jes Wraee Nielsen, født den 14. februar 1969. Ægteskabet blev opløst i 2005.

 

Børn:
4.4.1.3.1  Kristina Juhl Nielsen
4.4.1.3.2  Mads Juhl Nielsen

 

Mette giftede sig igen den 7. juli 2007 i Bryndum kirke i Esbjerg med Allan Elting, født den 29. august 1969.

 


 

4.4.1.3.1 Kristina Juhl Nielsen
Født den 5. marts 1995.

 

Bor sammen med Søren Grøn Christensen.

 

Børn:
4.4.1.3.1.1 Emmelie Grøn Nordestgaard, født den 19. august 2017.

 


 

4.4.1.3.2 Mads Juhl Nielsen
Født den 15. januar 2000.

 


 

 

4.4.2  Linda Nordestgaard
Født den 7. januar 1943 i Smørpøtte, Skads.

 

Gift den 6. juli 1963 i Skads kirke med Peter Leander Howlett , født den 28. oktober 1940 som søn af Else Margrethe Leander og Ronald Roy Howlett, Esbjerg.

 

Børn:
4.4.2.1  Jesper Howlett
4.4.2.2  Anders Leander Howlett

 

I 1982 fortalte Linda og Peter følgende til slægtsbogen:

 

Linda sluttede skolegangen på Lundeskolen ved konfirmationen i foråret 1957, og var fra november 1957 til april 1958 elev på Ølgod ungdomsskole. I 1958 og 59 var hun medhjælper på gården hos sine forældre, og fra 1959 til foråret 1961 i huset i Esbjerg.

 

Fra maj til august 1961 delingsføreruddannet på Den jyske Idrætsskole i Vejle, og fra september 1961 håndarbejderudannet på Engelsholm ved Vejle.

 

Siden februar 1963 har Linda været fast ansat ved Boldeagerskolen i Esbjerg som idrætslærer, og til dette arbejde gennemgik hun fra 1971 til 1975 Danmarks Lærerforenings årskursus i idræt, afsluttende med svømmelærereksamen.

 

Ellers er en stor del af Lindas fritid gået med sport, herunder frivilligt lederarbejde i gymnastikforeningerne ”Hermod” og Spangsbjerg idrætsforening siden 1962.

 

Peter var britisk statsborger indtil 31. maj 1963, hvor han fik dansk indfødsret. Efter 10-årig folkeskoleuddannelse afsluttende med realeksamen i 1957 fulgte et 8 mdr. ophold i London, og fra 1958 5-årig lærerudannelse på Esbjerg seminarium med lærereksamen i 1963, og siden da ansat på Boldeagerskolen i Esbjerg. Fra november 1966 aftjentes værnepligten ved artillriet i Varde, og de sidste 14 måneder som værnepligtig sergent.

 

Fritidsinteresse: Sport, herunder gymnastik, volleyball og badminton.

 

Fra 1963 boede vi til leje i villaen på Munkevej 14, Jerne, fra 1965 til 1966 i en 1½ værelses lejlighed i Finlandsgade 46, og fra 1966 til 1969 i en 2½ værelses lejlighed i Sjællandsgade 48 i Esbjerg.

 

I september 1969 flyttede familien i egen villa i Gjesing ved Esbjerg.

 


 

4.4.2.1  Jesper Howlett
Født den 6. december 1966.

 

Gift den 22. september 1990 med Belinda Lorentsen, født den 14. april 1965.

 

Familien bor i Esbjerg.

 

Børn:
4.4.2.1.1  Michelle Howlett, født den 13. marts 1991.
4.4.2.1.2  Stefanie Howlett, født den 2. oktober 1993.

 


 

4.4.2.2  Anders Leander Howlett
Født den 10. marts 1970.

 

Gift den 26. juni 1999 med Gitte Pia Jørgensen, født den 15. december 1970.

 

Familien bor i Esbjerg.

 

Børn:
4.4.2.2.1  Casper Howlett, født den 1. september 2000.
4.4.2.2.2  Nanna Howlett, født den 11. december 2002.

 


 

4.4.3  Egon Nordestgaard
Født den 21. juni 1946 i Smørpøtte, Skads.

 

Gift den 24. oktober 1971 i V. Nebel kirke med Lis Lauridsen, født den 21. november 1947 som datter af Gudrun og Peder Bjarne Lauridsen.

 

Børn:
4.4.3.1  Helle Nordestgaard, født den 25 .februar 1973 i Esbjerg.
4.4.3.2  Heidi Nordestgaard, født den 30. juli 1975 i Esbjerg.
4.4.3.3  Henrik Nordestgaard, født den 8. marts 1980 i Esbjerg.
4.4.3.4  Helene Nordestgaard, født den 30. juli 1982.