01-else_kirstine_og_jens_christian1865
Else Kirstine og Jens Christian Graversen ved giftermålet i 1865

Jens Christian Graversen source
Født den 6. september 1837 i Nordestgaard som søn af Kirsten Pedersdatter og Gravers Nielsen, gårdmandsfolk i Nordestgaard.

 

Han fik navnet efter en ældre bror, der året før var død af strubehoste.

 

Gift den 24. oktober 1865 i Stadil Kirke med Else Kirstine Christensen , født den 13. april 1844 som datter af Magdalene Pedersdatter og Christen Laurids Hvolgaard af Fuglbjerg i Stadil sogn.

 

I løbet af deres ægteskab fik Else Kirstine og Jens Christian 8 børn:

 

1 Gravers Graversen
2 Christen Nordesgaard
3 Kirsten Graversen
4 Peder Lind Graversen
5 Kirstine Graversen
6 Magdalene Graversen
7 Jeppe Christian Graversen
8 Laurids Graversen

 

08-else_kirstine_og_jens_nordestgaard
Jens og Else Kirstine Christensen

Efter knap 17 års ægteskab døde Jens Christian den 25. juli 1882. Han blev begravet på kirkegården i Tim den 30. juli 1882.

 

Else Kirstine stod dermed pludselig alene med gården og 8 umyndige børn, hvoraf den yngste endnu ikke var fyldt 2 år.

 

Det er kendetegnende for den tid, at familierne stod hinanden nær, når ulykken ramte. Det var derfor naturligt, at nevøen, Jens Christensen , trådte til for at hjælpe enken med bedriften i den svære tid. Han var søstersøn til Jens Christian og søn af Ane Kirstine Graversdatter og Christian Jensen af Bak i Tim. Han blev født den 11. maj 1855.

 

03-familien_nordestgaard1889
Familien Nordestgaard i 1889. Bagerst: Gravers, Christen og Peder Lind. Midten: Kirstine, Magdalene, Kirsten og Jeppe. Forrest: Jens Nordestgaard, Jens Christian, Else Kirstine og Laurids

Den 24. oktober 1883 blev Else Kirstine og Jens Christensen gift i Tim Kirke.

 

Sammen fik de 3 børn:

 

9 Jens Christian Nordestgaard Christensen
10 Jens Christian Nordestgaard Christensen
11 Ane Kirstine Nordestgaard Christensen

 

hvoraf den første, Jens Christian, døde som lille og Ane Kirstine som stor pige.

 

else_kirstine_nordestgaard
Else Kirstines gravsten på kirkegården i Tim

Den 22. februar 1918 døde Else Kirstine. Hun blev 73 år. Hun blev begravet på kirkegården i Tim den 28. februar 1918. kors

 

Else Kirstine havde da oplevet at stå alene med en gård og 8 umyndige børn efter sin mands død, mistet en dreng og en voksen datter, og kort før gårdens afståelse at se den lagt i aske efter en lynbrand.

 

Hun havde også oplevet at se en børneflok komme godt i veje og set en masse børnebørn vokse op.

 

jens_nordestgaard_christensen
Jens’ gravsten på kirkegården i Tim

Hun overlevedes af sin anden ægtemand, da hun i 1918 fulgtes til sin grav på Tim Kirkegård af børn, svigerbørn og børnebørn.

 

Jens oplevede endnu mange år i Tim inden han døde den 30. oktober 1934 i Tim. Han blev begravet på kirkegåden i Tim den 6. november 1934.

 

Tim_Kirke
Tim Kirke